Välkommen till FMK avd 20 FOI

FMK står för säkrare, miljövänligare och billigare bilism

Avdelningen välkomnar medlemmar från FOI, från samarbetsparter och från andra intresserade. Verksamheten omfattar bl a uthyrning av våra två släp,utlåning av verktyg mm, kurser och säkerhetsarbete. Utfärdar internationellt körkort.

Medlemskap 2018  kostar ännu bara 100:-
Anmäl dig till plusgiro 557566-7
Ange namn och mail

Postadress:
FMK avd 20 FOI
Att: Leif KG Persson
16440 Stockholm

Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

uppdaterad 28okt 2018

 

AKTUELLT

 

 

Det Extra

ÅRSMÖTET 2018
10 sept kl 1530

Godkände de nya stadgarna

SE INFO OM STADGAR OCH

PROTOKOLL UNDER

" LOKALA AVTAL"

 

 

       
      

 

 

 Lista på verktyg 

se under Verksamhet