Verksamhetsplan 2019

  Gökotta Familjedag den 30/04 Träffas  kl 7,30--8,00

   Vi samlas på Biltema;s pakering i Vedeby-Karlskrona

    Färden går vidare mot hemligt mål-

     Vi bjuder på grillad korv samt  dricka.