Lokala avtal

Gör-det-själv-hall F 17   

Bokning/kontaktman Sven-Eric Ronnå, Kontrollhallen, Tfn 0457-47 18 69

Kvalitetsmotorolja till förmånligt pris

Följande sorter finns i lager: Super Plus, Extra Plus och Plus. Samtliga Q8-produkter.

Finns hos Sven-Eric Ronnå, Kontrollhallen, Tfn 0457-47 18 69
Finns hos Göran Bengtson tel:0708-734448 0455-40473

Uthyrning av släp

Avdelningen har för närvarande 7 st släpvagnar för utlåning, 2 st utrustade med kapell och 
 4 st öppen med gallergrindar 1st Kåpa.

Släpvagnarna utlånas till medlemmar, mot uppvisande av medlemskort, för 100 kr per dygn
eller 160 kr per helg (fredag till måndag morgon).Betalningen Plusgiro:120179-7

Bokning av släpvagn sker via Högvakten, Marin BS per Tfn 0455-864 00.och F17 i Kallinge. Vid beställning uppge ditt medlemsnummer och telefonnummer. Här hämtas och återställs också vagnarna.Va rädda om dessa för det är era, anmäll om det är något fel eller skada.Så belasta inte dom för mycket.

OBS! På förekommen anledning påminns om att släpvagnarna bara är avsedda för medlemmar. Utlåning i 2:a hand får inte förekomma. Upptäcks sådan utlåning, debiteras i 1:a hand medlem som ställt sitt medlemsnummer till förfogande, och i 2;a hand låntagaren, en avgift som är 4 gånger högre än den som gäller för medlem.

Hyresavgiften skall betalas inom 8 dagar annars utgår tilläggsavgift oberoende av orsak till dröjsmålet.

Släpvagn med kapell och Galler.

Bokning/kontaktman Sven-Eric Ronnå, Kontrollhallen, F17 KallingeTfn 0457-47 18 69

För lokala rabattavtal gäller:

Visa upp medlemskortet direkt vid kassan innan inslagning sker.
Rabatterna gäller på ordinarie priser - ej vid extrapriser eller kampanjer.
På vissa företag där kundnummer lämnas finns ingen direkt rabatt utan en särskild prislista.