Välkommen till Avd 63 DalarnaFMK bildades 23/3 1955. Klubben berör alla motorintresserade.
Den arbetar för en säkrare, miljövänligare och billigare bilism i samhället.
FMK i Falun är en av de lokala klubbarna i landet och är en medlemsorganisation i NTF (Nationella Trafik Förbundet).
Om du står för samma saker som FMK så är du välkommen som medlem i klubben.

Kontaktperson
Jan-Ove Ekman
Tel: 023-262 24
Mobil: 0730-51 53 32
E-post: jan-ove.ekman@telia.com

Aktuellt

Årsmötet hålls den 15 mars 2015 kl 15.00 på Dalregementsgruppen på gamla regementet. I samband med årsmötet bjuds på en
lättare förtäring. Välkomna!

Vårdkvällar som tidigare måndagar mellan 18.00-21.00, då vi håller till i Stenbockshallen på gamla regementsområdet.
Jag vill påminna om våra utmärkta vagnar för uthyrning »