Mc-sektionen

Mc-sektionen bildades våren 1998 och består av ca 95 medlemmar från FMV och HKV samt övriga försvarsanknutna myndigheter och förband i Stockholm.

Vi vill med vår verksamhet främja motorcykelintresse, förbättra trafikkunskaper och uppträdande i trafiken hos våra medlemmar, för att kunna bidra till att minska antalet olyckor med MC-åkare.

Vi gör det bl.a. genom trevliga aktiviteter, kvällsåkningar, helgturer och längre turer i och utanför Sverige.

Våra aktiviteter är bl.a:

  • Årsmöte i februari, höstmöte i september
  • Vårtur 2-3 dagar (helg) i maj
  • Sommartur(-er) juni och augusti i/utanför Sverige
  • Höstur 2-3 dagar (helg) i september
  • Em/kvällsåkningar i juni-augusti


 

Styrelse medlem som inte vill
vara med på bild