Hej allihop!

Nu har äntligen Årsmötesprotokollet lagts ut här på hemsidan. Samtidigt har den uppdaterats med en hel del information. Vi håller på med en ganska omfattande uppdatering och bortrensning av gammalt. Även släpvagnsutlåningsrutinerna är under omarbetning/modernisering. Förhoppningen är att dessa kommer upplevas som enklare och bättre än de gamla. Vi ber dock om ert tålamod när det gäller förändringstakten då det måste få ske i den takt vi mäktar med.

FMK Tre Vapen har sedan årsmötet en helt ny styrelse. Förutom den så har MC-sektionen som tidigare en ledningsgrupp som består av både gamla och nya medlemmar. För er som har läst det som står överst på denna startsida vet att vi går mot en förening utan egen MC-sektion. Istället går vi mot att bli en förening med MC-verksamhet som huvudverksamhet. Som ett första steg i detta så har vi börjat hålla styrelsemöten och ledningsgruppsmöten tillsammans. Detta har skapat bättre förutsättningar än på länge att driva föreningen framåt och inte minst att städa upp i det som har blivit eftersatt när moderföreningen gått på sparlåga under några års tid.

Istället för att presentera mig som ny ordförande i detta stycke så har vi gemensamt valt att presentera oss alla i styrelse-/ledningsgruppen i ett separat dokument som du finner under "Styrelse och kontaktpersoner".

Med en förhoppning om ett händelserikt och framåtsträvande verksamhetsår önskar jag er alla, gamla, nya och blivande medlemmar en fortsatt skön vår och en härlig sommar.

Glöm inte att titta in på hemsidan då och då. Vi kommer försöka hålla den uppdaterad så snart vi har något nytt att delge. Målet är att den ska vara vår viktigaste kanal till våra medlemmar.

/Anders Widaeus