Verksamhetsår 2019:

Protokoll 2019-08-14 FMK TrV

Protokoll 2019-06-10 FMK TrV

Protokoll 2019-05-16 FMK TrV

Protokoll 2019-04-11, FMK TrV

Protokoll 2019-03-06, FMK TrV

Protokoll 2019-02-21, FMK TrV konstituerande styrelsemöte

Protokoll 2019-02-21, FMK TrV årsmöte 2019

Verksamhetsår 2018:

Protokoll 2019-02-12 FMK TrV  

Protokoll 2019-01-16 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-12-19 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-11-15 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-10-17 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-09-19 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-08-22 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-06-20 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-05-23 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-04-25 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-03-20 FMK TrV och MC-sektionen

Protokoll 2018-03-07 FMK TrV konstituerande

Protokoll 2018-02-22 FMK TrV årsmöte 2018

 

Verksamhetsår 2017:

Protokoll_fort_vid_styrelsemote_den_16_jan_2018.pdf

Anteckningar_styrelsemote_28_aug.pdf

Protokoll_fort_vid_styrelsemote_den_26_juni_2017.pdf

Protokoll_fort_vid_extra_styrelsemote_den_2_maj_2017.pdf

 protokoll_2017-04-03.pdf

Protokoll_fort_vid_FMK_Tre_Vapen_arsmote_2017-02-23.docx.pdf

 

Verksamhetsår 2016:

Arsmote_16-02-17_FMK_Tre_Vapen.pdf

2016-02-18_Protokoll.pdf

2016-02-18_Protkoll_fran_konstituerande_styrelsemote.pdf

Årsmöte 16-01-21 MC-sekt

Prot._160301.pdf

Protokoll_extra_konst_ote_16-03-14.pdf

Prot._160504.pdf

2016-09-01_Protokoll.pdf

2016-09-09_Hostmote_minnesanteckningar.pdf

2016-11-10_Styrelsemote_nr_5_FMK_TrV.pdf