Styrelse och kontaktpersoner 

Styrelsen

Ordförande

Anders Widaeus

070-7336087

anders.widaeus@live.se


Ledamot
Ragne Gustavsson

070-302 76 60

gusra@telia.com  

 

 

Sekreterare

Rima Maache

076-6086485

rima.maache@gmail.com

 

 Ledamot    

Pierre Königsson                      

070-682 55 77

pierre.konigsson@fmv.se

  

 

 Kassör

Jesper Lindquist

070-277 32 61

jesper.lindquist@sky.com

 

Ledamot                                    

 Aktivitetsansvarig

 

 

 

 

Suppleanter

Elisabeth Svensson

073-707 11 89

elisabeth800@telia.com


_____________________________________________________________________________________________________________

Styrelseuppdrag/Kontaktpersoner

Information/Hemsidan/Insidan/EMILIA

 

 

Mc-turer / Mc-aktiviteter

 

 

Medlemsregister

Mia Bissmark, Jesper Lindquist

 

Släpbokning, Adm- o uh-ansv släp

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se

 

Utbildning

 

 

Trafiksäkerhetsinformation

 

Verktygsutlåning

Anders Widaeus

 070-733 60 87

anders.widaeus@live.se  

   

 

Studiebesök / Föreningsaktiviteter

Ragne Gustavsson

 

Advokatstöd

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

MC-sektionen styrelse (FMK MC)   

Ordförande

Ragne Gustavsson

070-302 76 60

gusra@telia.com  

 

 

   

 _____________________________________________________________________________________________________________

Adress: FMK Tre Vapen c/o Tina Mikaelsson, Ballonggatan 9 2tr, 128 33 Skarpnäck