Styrelse

Ordförande

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se


Ledamot

Ragne Gustafsson

070-302 76 60

gusra@telia.com   

Sekreterare

Rima Maache

076-608 64 85

rima.maache@gmail.com

 


  

 

 Kassör

Jesper Lindquist

070-277 32 61

jesper.lindquist@sky.com

 

 

 Ledamot    

Pierre Königsson                      

070-682 55 77

pierre.konigsson@fmv.se

  


_____________________________________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner

Webbmaster

Henrik Löfgren

070-490 94 55

henrikyale@hotmail.com

 

Aktivitetslista

Elisabeth Svensson

073-707 11 89

elisabeth800@telia.com

Utlåning av släpvagnar

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se

 

Medlemsregister

Jesper Lindquist

070-277 32 61

jesper.lindquist@sky.com  

 

Utlåning av verktyg

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se  

   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________


MC-sektionen, ledningsgrupp  

Ordförande

Ragne Gustafsson

070-302 76 60

gusra@telia.com  

 

Ledamot

Regina Rupprecht

070-201 74 97

regina@enberga.com

Sekreterare

Mia Bissmarck

076-327 71 37

miabissmarck@gmail.com

 

Ledamot

Elisabeth Svensson

073-707 11 89

elisabeth800@telia.com

Kassör

Jesper Lindquist

070-277 32 61

jesper.lindquist@sky.com     


Ledamot

Henrik Löfgren

070-490 94 55

henrikyale@hotmail.com

  


 _____________________________________________________________________________________________________________

Vill du veta mer om oss

Presentation_av_styrelse_och_ledningsgrupp.pdf


Adress: FMK Tre Vapen c/o Anders Widaeus, Hallongränd 33, 182 45 Enebyberg.