Styrelse och kontaktpersoner 

Styrelsen

Ordförande

Thomas Svensson

070-305 75 43

thomas.sve@telia.com 

 


Ledamot
Ragne Gustavsson

070-302 76 60

gusra@telia.com  

 

 

Sekreterare

Annelie Vesterholm

072-187 75 26

 


 Ledamot    

Ulf Sonlet                      

072-384 09 89

  

 

 Kassör

Tina Mikaelsson

0723-51 20 11

tinamikas@gmail.com

 

 

Ledamot                                    

 Aktivitetsansvarig

 

 

 

 

 

Suppleanter

 


_____________________________________________________________________________________________________________

Styrelseuppdrag/Kontaktpersoner

Information/Hemsidan/Insidan/EMILIA

Tina Mikaelsson

 

Mc-turer / Mc-aktiviteter

 

 

Medlemsregister

Mia Bissmark, Tina Mikaelsson

 

Släpbokning, Adm- o uh-ansv släp

Thomas Svensson

070-305 75 43

thomas.sve@telia.com 

 

Utbildning

 

 

Trafiksäkerhetsinformation

 

Verktygsutlåning

Thomas Svensson

070-305 75 43

thomas.sve@telia.com 

   

 

Studiebesök / Föreningsaktiviteter

Ragne Gustavsson

 

Advokatstöd

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

MC-sektionen styrelse (FMK MC)   

Ordförande

Ragne Gustavsson

070-302 76 60

gusra@telia.com  

 

 

   

 _____________________________________________________________________________________________________________

Adress: FMK Tre Vapen c/o Thomas Svensson, Zinkensväg 43, 117 41 Stockholm                                                                                                             FMK Tre Vapen c/o Tina Mikaelsson, Ballonggatan 9 2tr, 128 33 Skarpnäck