Välkommen till FMK avd 20 FOI

FMK står för säkrare, miljövänligare och billigare bilism

Avdelningen välkomnar medlemmar från FOI, från samarbetsparter och från andra intresserade. Verksamheten omfattar bl a uthyrning av våra två släp,utlåning av verktyg mm, kurser och säkerhetsarbete. 

Medlemskap 2019  kostar ännu bara 100:-
Anmäl dig till plusgiro 557566-7
Ange namn och mail

Postadress:
FMK avd 20 FOI
Att: Leif KG Persson
16440 Stockholm

Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

uppdaterad 12 feb 2019

 

AKTUELLT

 

 OBSOBS ett

Kallelse till

ÅRSMÖTET 2019
9 april kl15.30

Plats: FOI konferensen

kom med ideer
ex Ny bokning av släp
ny rutin för släpnyckel
betalning av medlemsavgift

SKRIV MOTIONER!

 

" LOKALA AVTAL"

OBSOBS två

ETT RABATTERBJUDANDE
SE UNDER LOKALA AVTAL