Välkommen till FMK avd 20 FOI

FMK står för säkrare, miljövänligare och billigare bilism

Avdelningen välkomnar medlemmar från FOI, från samarbetsparter och från andra intresserade. Verksamheten omfattar bl a uthyrning av våra två släp,utlåning av verktyg mm, kurser och säkerhetsarbete. Utfärdar internationellt körkort.

Medlemskap 2018  kostar ännu bara 100:-
Anmäl dig till plusgiro 557566-7
Ange namn och mail

Postadress:
FMK avd 20 FOI
Att: Leif KG Persson
16440 Stockholm

Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

 

AKTUELLT

 

 

OBSOBSOBS

KALLELSE

OBS

ÅRSMÖTET 2018
18 april kl 1530

PLATS: i Kista konferensen

VÄLKOMMNA

Lotteri mm


glöm ej årsavgiften
boka gärna släpen 
glöm ej medlemskort 

       
      

 

 

 Lista på verktyg 

se under Verksamhet