Årsmöte 2021

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att även i år genomföra årsmötet digitalt.

Vänligen markera och fyll i nedanstående. Frågor, förslag och synpunkter skickas till christer.ljung@telia.com

Svar senast 2021-03-25

1. Jag godkänner att årsmötet genomförs via hemsidan.


     

2. Styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för 2020.


     

3. Styrelse, revisorer och valberedning skall väljas enligt valberedningens resp styrelsens förslag.


     

4. Förslag till verksamhetsplan och budget skall godkännas.


     

Namn *

     

Medlemsnummer *