Verksamhet

21 mars kl 1900

Årsmöte på Eksjö golfrestaurant. Anmälan senast 19 mars till christer.ljung@telia.com eller

070-685 85 70.

 

Hela året 

Juridisk rådgivning, släputhyrning, hjulbyte, medlemslotteri,halvårslotteri,

lokala rabatter, studiebesök, halkkörning m m.