Välkommen till Avd 68 Östergötland

 

FMK är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhetsidé: Säkrare, miljövänligare och billigare bilism.
Avd 68 i Östergötland har i dag cirka 450 medlemmar.
 
 
Kontaktperson
Anders Björkman
Tel: 013-850 56
Mobil: 070-826 45 75
Vi vill gärna nå ut med information snabbt, enkelt och billigt och då är det bra att kunna använda E-post. Anmäl din adress till avdelningens sekreterare: tord.gustafson@bredband.net
 


Aktuellt

 

 Nyhet under verksamhet

....................................................

FMK Östergötland

Vi har bytt Telefonnummer

Nytt nr
0725-139761

Används vid anmälan till aktiviteter etc

------------------------------------------------------- 

Kallelse

Medlemmar kallas till årsmöte måndagen 5 mars kl 18:30 på Fontänen i Linköping.

Ärenden enligt stadgarna, närvarolotteri och förtäring.

Motioner (skriftliga) skall vara styrelsen tillhanda senast    15 februari.

Anmälan om deltagande i årsmötet skall göras senast    26 februari till:

*           Bo Karlsson akbk@telia.com eller

*           0725 139761 (telefonsvarare)

--------------------------------------------------------------------

 

Styrelsen önskar
att ni
Kör försiktigt!
-------------------------------------------


Ni som skaffat eller ändrat E-post skicka ett mail tilltord.gustafson@bredband.net så vi kan säkerställa förbindelsen. 

 


Förutom de vanliga förmånerna,tex halkkörning i höst, får du tidningen Motorföraren med 8 nummer.

Avgiften är 175:-, Bankgiro 5557-2838, ange medlemsnummer OBS Nytt nr 


  


Släpkärror
uthyrning vid Tornby Bilteknik, Vigfastgatan 3 A (mellan Rejmes och BIVA) tel 013-138419.
Hyreskostnaden 100:-/påbörjat dygn.
In- och utlämning kan ske måndag-fredag
0600 -1700.
Medlemskort samt legitimation uppvisas
vid hämtning.
Maximal hyrtid 1 vecka
Kärrorna får inte lämna landet.
Städa ur kärran före återlämning och rapportera
fel så att vi kan reparera omedelbart.