Styrelse och kontaktpersoner 

Ledarmot

Anders Björkman
013-850 56
070-826 45 75

Ledamot
Magnus Engdahl
013-15 36 12,
070-534 13 52

Kassör
Lennart Karlsson
011-33 11 98
070-683 97 40

Sekreterare/Rabattansvarig/
Tord Gustafson
013-10 51 45,
070-810 51 70

Utbildningsledare
Örjan Karlsson
013-15 73 33,
013-430 92,
070-325 17 32

Biträdande Utbildningsledare
Börje Möckelström
0142-216 76,
070-346 16 83

Ledamöter
Leif Linder
013-12 19 48,
070-609 96 86

Bo Karlsson
011-33 18 49,

och Rabattansvarig
Kenneth Lundgren
011-10 25 25,
070-528 35 70

Conny Carlsson
070-880 53 27

 

 

 

Suppleanter
Eie Petersson
013-702 54,
070-617 02 54

Mats Anderzon
013-29 62 52
070-349 36 75

_____________________________________________________________________________________________________________