Vad har hänt i avdelningen under året

Släpkärror
Vi har tvingats byta bas för våra släpkärror. Numera sker uthyrning vid Tornby Bilteknik. Dessutom har vi höjt hyreskostnaden till 100:-/påbörjat dygn, detta för att verksamheten ska gå ihop.
- Tornby Bilteknik , Vigfastgatan 3 A (mellan Rejmes och BIVA) tel 013-138419.
-  In- och utlämning kan ske måndag-fredag 0600 -1700.
-  Medlemskort samt legitimation uppvisas vid hämtning.
-  Maximal hyrtid 1 vecka, kärrorna får inte lämna landet.
- Städa ur kärran före återlämning och rapportera fel så att vi kan reparera omedelbart.

Styrelsen