Vad har hänt i avdelningen under året

 

GDS-hallen

GDS-Hallen bokas via Conny Carlsson 0708 805327

När du bokar får du koden till dörrlåset

 

Släpkärror
Vi har tvingats byta bas för våra släpkärror. Numera sker uthyrning vid Tornby Bilteknik. Dessutom har vi höjt hyreskostnaden till 100:-/påbörjat dygn, detta för att verksamheten ska gå ihop.
- Tornby Bilteknik , Vigfastgatan 3 A (mellan Rejmes och BIVA) tel 013-138419.
-  In- och utlämning kan ske måndag-fredag 0600 -1700.
-  Medlemskort samt legitimation uppvisas vid hämtning.
-  Maximal hyrtid 1 vecka, kärrorna får inte lämna landet.
- Städa ur kärran före återlämning och rapportera fel så att vi kan reparera omedelbart.

Styrelsen