Verksamhet under  2019 

 

 

Ditt medlemskap kommer även detta år att ge tillgång till medlemsrabatter, förmånligt pris på hyrkärror, gratis tillgång till Gör Det Själv-hall, medlemsevenemang och givetvis halkkörning på höstkanten.

En extra bonus är också att vi i FMK:s namn kan fortsätta med trafiksäkerhetsutbildning, främst bland ungdomar på gymnasieskolorna.

Vi skickar inte ut förtryckta inbetalningsblanketter, om du använder annan blankett eller betalar digitalt får du själv fylla i

Medlemsnummer och Avsändare så att kassören hittar dig !

Vi kommer även i år att lotta ut tre presentkort á 300:- bland dem som betalar avgiften senast 30 November 2018. Dragning sker på årsmötet 2019.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kallelse

Medlemmarna kallas till årsmöte måndagen 4 Mars 2019 kl 1830 på Fontänen i Linköping.

Ärenden enligt stadgarna, närvarolotteri och förtäring.

Motioner (skriftliga ) skall vara styrelsen tillhanda senast 5 Februari

Anmälan om deltagande i årsmötet skall göras senast 26 Februari till:

      -   Bo Karlsson (akbk@telia.com) eller

 

      -  0725 139761 ( telefonsvarare )

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Bilder från årsmötet 2016

Medlemsaktivitet vid Naturrum Tåkern 2015-08-20

En helt fantastisk dag med strålande sol

 

Adress till vår hemsida är www.fmk.se och e-post tord.gustafsson@bredband.net