Verksamhet under  2019 

 

 

Ditt medlemskap kommer även detta år att ge tillgång till medlemsrabatter, förmånligt pris på hyrkärror, gratis tillgång till Gör Det Själv-hall, medlemsevenemang och givetvis halkkörning på höstkanten.

En extra bonus är också att vi i FMK:s namn kan fortsätta med trafiksäkerhetsutbildning, främst bland ungdomar på gymnasieskolorna.

Vi skickar inte ut förtryckta inbetalningsblanketter, om du använder annan blankett eller betalar digitalt får du själv fylla i

Medlemsnummer och Avsändare så att kassören hittar dig !

Vi kommer även i år att lotta ut tre presentkort á 300:- bland dem som betalar avgiften senast 30 November 2018. Dragning sker på årsmötet 2019.

 

 

HALKKÖRNING 2019

Tisdag15 oktober, eftermiddag/kväll, ca 1,5-timmespass på Linköpings motorstadion (Sviestad).

Passa på att utan kostnad lära dej behärska din bil i halt väglag.
Dubbdäck är inte tillåtna. FMK står för kostnaden, värdet är ca tio gånger medlemsavgiften!
Connys korvgrill är öppen!
Första gruppen börjar ca 1630, närmare information får du vid anmälan till:

Börje Möckelström, senast 10oktober: 0703 461 683

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information från årsmötet 2019

Före mötet redovisade chefen för Helkopterflottiljen på Malmslätt, Överste Jonas Nellsjö, ÖB’s inriktning för att åstadkomma ett ”återtagande”. Nellsjö informerade även om Helikopterflottiljens organisation, befintliga helikoptertyper samt förbandets uppgifter i fred och krig. I flottiljen ingår numera även de två hemvärnsbataljonerna i Östergötland. Den första kullen värnpliktiga enligt det återupptagna värnpliktssystemet utbildas nu på Malmen. Översten betonade särskilt bristen på kunniga instruktörer som ett hinder för att kunna utbilda tillräckligt antal värnpliktiga.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Ingvar Jäderlind.
Av styrelsens årsredovisning framgick att medlemsantalet minskar för varje år, medelåldern är hög och nyrekryteringen minimal. För att råda bot på detta beslutades att en belöning ska utgå till den som värvar ny medlem.
Funktionsgruppens medverkan i ”Don't Drink and Drive”-verksamhet i länets gymnasieskolor har liksom tidigare år varit ett viktig och uppskattat inslag. Av verksamhet riktad till medlemmarna var halkkörningen på Sviestad den mest populära.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå omvaldes.

Närvarolotteri och förtäring avslutade sammankomsten.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilder från årsmötet 2019

 

 

 

 


 

Bilder från årsmötet 2016

Medlemsaktivitet vid Naturrum Tåkern 2015-08-20

En helt fantastisk dag med strålande sol

 

Adress till vår hemsida är www.fmk.se och e-post tord.gustafsson@bredband.net