Välkommen till FMK Södermanland

       

Aktuell medlemsinfo november 2018

Ett år går fort och nu närmar vi oss slutet på verksamhetsåret 2018. För dörren står ett nytt verksamhetsår. Därmed är det tid för medlemsavgift för 2019. Avgiften är oförändrat 150 kr. Vänligen nyttja plusgiro 121728-0. Vi ser att avgiften betalas senast 2019-01-31.

Föreningen avser att under 2019 söka nya projektpengar för NIT. Styrelsen tar tacksamt emot anmälan om hjälp av ER medlemmar för genomförandet av projektet. Detta omfattar följande aktiviteter:

  • Hastighet
  • Säkerhet i bil
  • Oskyddade trafikanter
  • Voltbil och krocksläde

Styrelsen har under året reparerat verkstadslyften i Lagnö och genomfört besiktning av lyft, trycktank, kompressor och släpvagnar. I och med att vi varit tvungna att genomföra en stor reparation på flaksläpvagnen är den nu som i nyskick. Detta medför att medlem kan få låna vagnen mot en mindre avgift (100 kr/dygn). Behov av lån anmäles till Anders Sundström tfn 070-361 85 31.

 Styrelsen har hos kommunen sökt medel för att kunna måla om garageportarna till vår vårdlokal. För att göra detta arbete är vi i behov av hjälp! Målningen kommer att ske i vår.För att underlätta styrelsens planering tar vi tacksamt emot intresseanmälan snarast, via mejl, till jan-erik@enberga.com 

Årsmötet kommer att ske den 6 mars 2019. Kallelse via hemsidan samt  under Föreningsnytt i Strengnäs Tidning. Flera platser i styrelsen ska ersättas p.g.a. frånfälle, och valberedningen tar tacksamt emot förslag. Vänligen kontakta valberedningens ordförande Mats Torping, tfn 0708-628 87 50 eller mejl mats.torping@tele2.se.

Preliminär tid för vårens hjulbyte är i slutet av mars 2019. Mer information om 2019 års verksamhet kommer med medlemskortet i februari 2019.

Med denna skrivelse vill vi också önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen


FMK Södermanland

FMK Södermanland är en ideell förening verksam i Södermanland för den som är intresserad av trafik och motor. Syftet är att verka för ökad trafiksäkerhet samt billigare och  miljövänligare bilägande genom  att förhandla fram rabatter på sådant som rör fordonsägande, men även vissa andra rabatter.

Vi deltar bl.a. på trafikdagar av olika slag med upplevelsebaserad information om trafikbeteende och trafiksäkerhet. 

Föreningen genomför även trafikmätningar av olika slag på uppdrag av kommuner, Trafikverket med flera. Vi bedriver även trafiksäkerhetsutbildning för nyanlända på SFI (Svenska för invandrare).

Föreningen har en vårdhall som medlemmarna får disponera gratis genom medlemsavgiften.

En dag per höst och vår är klubben dessutom behjälplig med hjulbyte kostnadsfritt för medlemmarna.

Namnet FMK har sitt ursprung i Försvarets Motorklubb men är nu en förening för alla. Efter ombildning heter vi i denna region FMK Södermanland, och huvuddelen av våra ca. 300 medlemmar kommer från Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen och Malmköping.

Medlem i FMK blir du genom att betala in årsavgiften, som i dagsläget är 150 kr, till plusgiro 121728-0. med namn, adress och gärna mejladress.

Kontaktperson:
Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51
E-post: gunnar.swahn@bredband.net

 


 

Föreningen avser att även under 2018 söka nya projektpengar för NIT.

För genomförande av projektet tar styrelsen tacksamt emot anmälan om hjälp av ER medlemmar! Projektet omfattar nedanstående aktiviteter:

- Hastighet

- Säkerhet i bil

- Skyddade trafikanter

- Voltbil och krocksläde

Styrelsen avser också att göra ett förnyat försök med medlemsresa till Midnattssolsrallyt i juni 2018. En annan tanke är att, om intresse finns, besöka Järnvägsmuseet i Gävle en lördag eller söndag i augusti 2018.

För att underlätta planeringen av dessa aktiviteter är styrelsen tacksam för att få intresseanmälan (som ej är bindande) snarast via mejl till:

jan-erik@enberga.com

Styrelsen


 

RABATTNYTT

Nytt rabattavtal!

E-handelsbutiken Kvarnbacken säljer verktyg och verktygsrelaterade produkter och erbjuder 20% rabatt till FMK Södermanlands medlemmar under 2019!

Läs mer på www.kvarnbacken3.se och vår länk lokala avtal.


HJULBYTE

Torsdag 28/3

kl 1300 - 1800

Plats: Vårdlokalen, Lagnö

Kostnadsfritt för medlemmarna

Välkomna! /Styrelsen


VÄRVNINGSKAMPANJ

Om du värvar tre nya medlemmar, befrias du från din egen medlemsavgift under ett år. 

Kontakta: Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51 

gunnar.swahn@bredband.net


MEDLEMSAVGIFT 2019

150 kr till plusgiro 121728-0

GLÖM INTE att skriva ditt NAMN och MEDLEMSNUMMER

FÖR ATT NYTTJA VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER MÅSTE AKTUELLT MEDLEMSKORT UPPVISAS!

Utnyttja våra rabatter! Det är också ett sätt att få behålla de avtal vi har.


OBS!

Vi vill  gärna nå ut med information snabbt och enkelt, och då är det bra att kunna använda email. Pappersutskick och portokostnad är en dyr post för föreningen, så ju fler som kan ta emot information via email och vår hemsida desto mer resurser kan vi använda till vår verksamhet.

Anmäl din e-mailadress och ändringar av den till sekreteraren: jan-erik@enberga.com

Om du inte har email eller tillgång till dator, men vill ha SEMAFOREN måste du skriva till föreningen och ange att du inte har någon e-mailadress. Eller du kanske kan få tillgång till dator t.ex. hos anhörig, granne, bibliotek e.d


VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Styrelsen arbetar mycket med trafikinformation och vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till  - bl.a. med voltbil och krocksläde (naturligtvis utbildar vi dig innan).

Är du intresserad?

Anmäl dig via email till Gunnar Swahn: gunnar.swahn@bredband.net


Har du förslag, idéer eller önskemål om medlemsaktiviteter, studiebesök etc?

Hör av dig till någon i styrelsen!


HÅRDVAX mm

FMK Södermanland har köpt in flera bilvårdsprodukter som du som medlem kan köpa.

Mer information hittar du här

eller via Johan Swahn: 0152-199 28,
070-493 26 54


Livsviktiga tips om stroke och hjärtattack

?

TRAFIKNYTT