Välkommen till FMK Södermanland

                                                                    FMK Södermanland

är en ideell förening verksam i Södermanland för den som är intresserad av trafik och motor. Syftet är att verka för ökad trafiksäkerhet samt billigare och miljövänligare bilägande genom att förhandla fram rabatter på sådant som rör fordons-ägande, men även vissa andra rabatter.  

Vi deltar bl a på trafikdagar av olika slag med upplevelsebaserad information om trafikbeteende och trafiksäkerhet. 

Föreningen genomför även trafikmätningar av olika slag på uppdrag av kommuner, Trafikverket med flera. Vi bedriver även trafiksäkerhetsutbildning för nyanlända på SFI (Svenska för invandrare).

Föreningen har en vårdhall som medlemmarna får disponera gratis genom medlemsavgiften.

En dag per höst och vår är klubben dessutom behjälplig med hjulbyte kostnadsfritt för medlemmarna.

Namnet FMK har sitt ursprung i Försvarets Motorklubb men är nu en förening för alla. Efter ombildning heter vi i denna region FMK Södermanland, och huvuddelen av våra ca 300 medlemmar kommer från Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen och Malmköping.

Medlem i FMK blir du genom att betala in årsavgiften, som i dagsläget är 150 kr, till plusgiro 121728-0. med namn, adress och gärna mejladress.

Kontaktperson: Gunnar Swahn                                          Tel: 0152-148 31, Mobil: 070-594 36 51,                                 E-post: gunnar.swahn@bredband.net


Föreningen avser att även under 2017 söka nya projektpengar för NIT. För genomförande av projektet tar styrelsen tacksamt emot anmälan om hjälp av  ER medlemmar!                                                                       Projektet omfattar nedanstående aktiviteter:

- Hastighet

- Säkerhet i bil

- skyddade trafikanter

- voltbil och krocksläde                       

 

Styrelsen avser också att göra ett förnyat försök med medlemsresa till Midnattssolsrallyt i juni 2017.

En annan tanke är att, om intresse finns, besöka Järnvägsmuseet i Gävle en lördag eller söndag i augusti 2017.                                         

För att underlätta planeringen av dessa aktiviteter är styrelsen tacksam för att få intresseanmälan (som ej är bindande) snarast via mejl till:   jan-erik@enberga.com.                                                                    Styrelsen


Strömsholms Marketenteri/Café & Bageri. Värt en utflykt!         Foto: Agneta Lundin                                    


 

TRAFIKNYTT 

 

OBS!
 

LAGNÖ STÄNGT 

fredag 22/9 t.o.m. onsdag 27/9 !

Styrelsen

 

HÖSTENS AKTIVITETER
 

2017-09-02 besökte vi Teknikens Hus i  Strängnäs. Uppslutningen var god och intresset stort.

 

2017-09-09  
 Vi medverkar vid civilförsvarsdag i Hallstahammar med voltbil och krocksläde.  

 ------------------------------------------------------- 

Bilder från VÅRENS AKTIVITETER
 
2017-04-22
 
2017-05-20
  
2017-05-20
Trafikdag Tuna Park Eskilstuna. Vi medverkade med bilsläpp i 50 km/tim och 70 km/tim.
 
2017-05-29

VÄRVNINGSKAMPANJ!

Om du värvar tre nya medlemmar, befrias du från din egen medlemsavgift för ett år. 

Kontakta:  Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51
 gunnar.swahn@bredband.net 

Medlemsavgift 2017

150 kr till plusgiro 121728-0  senast 31 januari 2017.  

GLÖM INTE att skriva ditt NAMN och MEDLEMSNUMMER

FÖR ATT NYTTJA VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER MÅSTE  AKTUELLT MEDLEMSKORT UPPVISAS!

Utnyttja våra rabatter! Det är också ett sätt att få behålla de avtal vi har.

 

OBS!

Vi vill  gärna nå ut med information snabbt och enkelt, och då är det bra att kunna   använda email. Pappersutskick och portokostnad är en dyr post för föreningen, så ju fler som kan ta emot information via email och vår hemsida desto mer resurser kan vi använda till vår verksamhet.

Anmäl din emailadress och ändringar av den till sekreteraren:  jan-erik@enberga.com 

Om du inte har email eller tillgång till dator, men vill ha SEMAFOREN måste du skriva till föreningen och ange att du inte har någon emailadress. Eller du kanske kan få tillgång till dator t.ex. hos anhörig, granne, bibliotek e.d

Vi behöver din HJÄLP!

Styrelsen arbetar mycket med trafikinformation och vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till  - bl a med voltbil och krocksläde (naturligtvis utbildar vi dig innan).

Är du intresserad?  

Anmäl dig via email till Gunnar Swahn(gunnar.swahn@bredband.net)

Har du förslag, idéer eller önskemål om medlemsaktiviteter, studiebesök etc?

Hör av dig till någon i styrelsen! 

 HÅRDVAX mm

FMK Södermanland har köpt in flera bilvårdsprodukter som du som medlem kan köpa.

 Mer information hittar du här

 eller via Johan Swahn, 0152-199 28,
070-493 26 54
.

 

 

 

 

 
 


Livsviktiga tips
om stroke och hjärtattack

?

 maj