Välkommen till FMK Södermanland

        

FMK medlemmar!

Ett år går mycket fort och nu närmar vi oss slutet på verksamhetsåret 2019 . För dörren står ett nytt verksamhetsår och därmed är det tid för inbetalning av medlemsavgiften  för 2020 , vilken styrelsen har bestämt  ska vara oförändrad, dvs  150 kr. Vänligen nyttja plusgiro 121728-0. Vi ser helst att avgiften betalas senast 2020-01-31. Det nya medlemskortet utsändes i början av februari 2020. 

Föreningen avser även att under 2020 söka nya projektpengar för NIT. Vi behöver vara fler till detta trafiksäkerhetsarbete och styrelsen tar tacksamt emot anmälan om hjälp av ER medlemmar för genomförande av detta. Projektet omfattar nedanstående aktiviteter.  

  • Hastighet
  • Säkerhet i bil
  • Oskyddade trafikanter
  • Voltbil och krocksläde

 Under året har styrelsen genomfört olika aktiviteter såsom exempelvis medverkan vid trafikdagar vilket som totalt inbringat större inkomster än medlemsavgifterna. Dessa inkomster har inneburit att vi har kunnat satsa ännu mer på medlemsvård. Styrelsen har även detta år hjälpt föreningens medlemmar med hjulbyte i mars och oktober, utan kostnad för medlemmen (en inbesparing för medlemmen på cirka 250 kr per gång), Men för att vi fortsättningsvis skall kunna erbjuda denna service fordras att fler ”skruvkunniga” medlemmar ställer sig till förfogande att hjälpa till. Medelåldern på de medlemmar som nu hjälper till är nästan 75 år och de börjar nu lägga av p.g.a att kroppen inte tål mer. Detta gäller förstås även andra aktiviteter.  

Styrelsen är tacksam för att få intresseanmälan snarast via mejl: jan-erik@enberga.com, detta för att underlätta styrelsens planering. 

 

ÅRSMÖTE 2020-03-04 kl 1900

Plats: PRO–lokalens café (Nygatan).

Kallelse sker med utsändandet av 2020 års medlemskort, samt via hemsidan.

Flera platser i styrelsen behöver ersättas p.g.a frånfälle och valberedningen är mycket tacksam för förslag. Vänligen kontakta valberedningens ordförande Mats Torping  tfn 0708-628750 (mats.torping@tele2.se 

Preliminär tid för vårens hjulbyte är i slutet av mars 2020Mer information om 2020 års verksamhet kommer med medlemskortet feb 2020. 

Med denna skrivelse vill vi också önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen 


FMK Södermanland

FMK Södermanland är en ideell förening verksam i Södermanland för den som är intresserad av trafik och motor. Syftet är att verka för ökad trafiksäkerhet samt billigare och  miljövänligare bilägande genom  att förhandla fram rabatter på sådant som rör fordonsägande, men även vissa andra rabatter.

Vi deltar bl.a. på trafikdagar av olika slag med upplevelsebaserad information om trafikbeteende och trafiksäkerhet. 

Föreningen genomför även trafikmätningar av olika slag på uppdrag av kommuner, Trafikverket med flera. Vi bedriver även trafiksäkerhetsutbildning för nyanlända på SFI (Svenska för invandrare).

Föreningen har en vårdhall som medlemmarna får disponera gratis genom medlemsavgiften.

En dag per höst och vår är klubben dessutom behjälplig med hjulbyte kostnadsfritt för medlemmarna.

Namnet FMK har sitt ursprung i Försvarets Motorklubb men är nu en förening för alla. Efter ombildning heter vi i denna region FMK Södermanland, och huvuddelen av våra ca. 300 medlemmar kommer från Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen och Malmköping.

Medlem i FMK blir du genom att betala in årsavgiften, som i dagsläget är 150 kr, till plusgiro 121728-0. med namn, adress och gärna mejladress.

Kontaktperson:
Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51
E-post: gunnar.swahn@bredband.net

 


 


 

HJULBYTARDAGEN

23 mars 2020 är INSTÄLLD

enligt ett enigt styrelsebeslut pga corona-situationen.

 

Även TRAFIKDAGEN i TYRESÖ 2020-05-16 är inställd pga corona.

 

CIVILFÖRSVARETS DAG, i  Hallstahammar 2020-09-12

RABATTNYTT

BEIJER BYGGMATERIAL

Läs mer på vår länk lokala avtal.


BROMSOKSVERKTYG

FMK Södermanland har nu tillgång

till bromsoksverktyg. Lån av verktyget

kan ske genom kontakt med

Anders Sundström eller

Gunnar Swahn eller

Johan Swahn 


VÄRVNINGSKAMPANJ

Om du värvar tre nya medlemmar, befrias du från din egen medlemsavgift under ett år. 

Kontakta: Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51 

gunnar.swahn@bredband.net


MEDLEMSAVGIFT 2019

150 kr till plusgiro 121728-0

GLÖM INTE att skriva ditt NAMN och MEDLEMSNUMMER

FÖR ATT NYTTJA VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER MÅSTE AKTUELLT MEDLEMSKORT UPPVISAS!

Utnyttja våra rabatter! Det är också ett sätt att få behålla de avtal vi har.


OBS!

Vi vill  gärna nå ut med information snabbt och enkelt, och då är det bra att kunna använda email. Pappersutskick och portokostnad är en dyr post för föreningen, så ju fler som kan ta emot information via email och vår hemsida desto mer resurser kan vi använda till vår verksamhet.

Anmäl din e-mailadress och ändringar av den till sekreteraren: jan-erik@enberga.com

Om du inte har email eller tillgång till dator, men vill ha SEMAFOREN måste du skriva till föreningen och ange att du inte har någon e-mailadress. Eller du kanske kan få tillgång till dator t.ex. hos anhörig, granne, bibliotek e.d


VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Styrelsen arbetar mycket med trafikinformation och vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till  - bl.a. med voltbil och krocksläde (naturligtvis utbildar vi dig innan).

Är du intresserad?

Anmäl dig via email till Gunnar Swahn: gunnar.swahn@bredband.net


Har du förslag, idéer eller önskemål om medlemsaktiviteter, studiebesök etc?

Hör av dig till någon i styrelsen!


HÅRDVAX mm

FMK Södermanland har köpt in flera bilvårdsprodukter som du som medlem kan köpa.

Mer information hittar du här

eller via Johan Swahn: 0152-199 28,
070-493 26 54


Livsviktiga tips om stroke och hjärtattack

?

TRAFIKNYTT