Välkommen till FMK UDDEVALLA

Bild från södra infarten till Uddevalla, i bakgrunden Uddevallabron

FMK är en av de stora medlemsorganisationerna i NTF och har som verksamhetsidé: säkrare, miljövänligare och billigare bilism.

 FMK Uddevalla är verksam i Bohuslän och Dalsland och har huvuddelen av sina ca 400 medlemmar runt Uddevalla.


Kontaktperson
Lennart Andersson

Tel: 0522-17988
Mobil: 070-728 64 93
E-post: lennart.andersson37@live.se

 

Aktuellt  

Oktober 2020
Under v-41 inleds arbetet med att förnya och uppdatera fordonsregistret. information om detta har gått ut till alla medlemmar.

14/10 2020 är hallen stängd för storstädning under delar av dagen, vilka tider ser ni när ni bokar. vi har normalt städdag på våren men pandemin satte stopp för detta.

November 2020
Domkraft på liften är utbytt till en manuellt pumpad hydraulisk domkraft, luftslang ska inte kopplas till som tidigare. 

Renovering av kompressor hall 2 är klar med gott resultat.

Fordonsregistrering pågår enligt plan och ska vara klart till sista november.

December 2020
Fordonsregistreringen är klar och uppstart kommer att ske i januari 2020.

på grund av corona så är alla jul aktiviteter inställda . God Jul Och Gott Nytt År