Välkommen till FMK UDDEVALLA

Bild från södra infarten till Uddevalla, i bakgrunden Uddevallabron

FMK är en av de stora medlemsorganisationerna i NTF och har som verksamhetsidé: säkrare, miljövänligare och billigare bilism.
 FMK Uddevalla är verksam i Bohuslän och Dalsland och har huvuddelen av sina ca 400 medlemmar runt Uddevalla.

Kontaktperson
Lennart Andersson
Tel: 0522-17988
Mobil: 070-728 64 93
E-post: lennart.andersson37@live.se

 

Aktuellt