Välkommen till FMK UDDEVALLA

Bild från södra infarten till Uddevalla, i bakgrunden Uddevallabron

FMK är en av de stora medlemsorganisationerna i NTF och har som verksamhetsidé: säkrare, miljövänligare och billigare bilism.
 FMK Uddevalla är verksam i Bohuslän och Dalsland och har huvuddelen av sina ca 400 medlemmar runt Uddevalla.

Kontaktperson
Lennart Andersson
Tel: 0522-17988
Mobil: 070-728 64 93
E-post: lennart.andersson37@live.se

 
Aktuellt  

      Onsdagen den 15 maj var styrelsen tillsammans me tre medlemmar och städade i våra hallar.Det var mycket jobb som tog många timmar,vi tvättade väggar ,grävde ur slam och grus ur vattenrännorna.Sedan gjorde vi i ordning liften vi stålborstade primade den och ytmålade körbanorna.Vi vill rikta särskilt till er som använder liften torka rent på golvet och även körbanorna,det var fruktansvärt ingrott i golvet.

  M.V.H styrelsen med hjälp av tre medlemmar.