FMK Tre Vapens årsmöte 2023

 

Årsmötet 2023 kommer äga rum på Tre Vapen, torsdagen den 23 mars kl. 18.00.

Nedan finns kallelse med agenda, samt övriga årsmöteshandlingar. Alla handlingar finns även samlade i ett dokument för enklare nedladdning. Sist finns ett fullmaktsformulär som går att ladda ner och sedan fylla i digitalt innan utskrift. 

 

Kallelse till FMK Tre Vapens årsmöte 2023 

Verksamhetsberättelse 2022 

Budget och utfall 2022

Resultatrapport 2022

Balansrapport 2022 

Verksamhetsplan 2023 - Utkast - Verksamhetsplanen kommer att kompletteras ytterligare inför årsmötet. 

Budget 2023

Budget 2023 - Stödfiler

Valberedningens förslag till FMK Tre Vapens årsmöte 2023

 

Årsmöteshandlingar - samlade

 

Fullmakt årsmöte_-_Formulär