Behandling av personuppgifter

 Personuppgiftsansvarig

 FMK Höglandets styrelse är ansvarig för hantering av personuppgifter.

 FMK Höglandet

c/o Allgurin

Castmans väg 13

575 37 Eksjö

 

073-069 01 19

morgan.allgurin@gmail.com

 Syfte

 Föreningen för ett medlemsregister för att veta vilka medlemmarna är, om de betalat medlemsavgiften, för att kommunicera med medlemmarna samt för att konfirmera för samarbetspartners om personers medlemskap.

 Omfattning

 Föreningen registrerar sina medlemmar. I registret antecknas för-och efternamn, medlemsnummer, adress, telefonnummer, mailadress, utbetalningskonto och födelsedag.

 Externa mottagare

 Begränsade medlemslistor (namn och medlemsnummer) delges Försvarsmakten (garnisonsvakten Ing 2) och Magnussons Däck, Eksjö.