Välkommen till Avd Östergötland

FMK är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhetsidé: Säkrare, miljövänligare ochbilligare bilism.
Avd 68 i Östergötland har i dag cirka 220 medlemmar.
 
 
Kontaktperson
Conny Carlsson
Mobil: 070-8880 53 27

 

Vi vill gärna nå ut med information snabbt, enkelt och billigt och då är det bra att kunna använda E-post. Anmäl din adress till avdelningens sekreterare: gustafsontord@gmail.com

 

 

                 ANVÄND REFLEX

COVID 19

Håll avstånd Håll ut och var rädda om er

Se till att du är vaccinerd

 


Aktuellt

            Nytt Meddelande

             se verksamhet !

--------------------------------------------

Extra föreningsstämma 2022

Med anledning av att vi tvingas lägga ner verksamheten kommande årsskifte kommer medlemmarna att kallas till extrastämma då vi för andra gången ska besluta om nedläggning.

Stämman kommer preliminärt att hållas under senare delen av november.

Alla kommer att få personlig kallelse.

Med vänlig hälsning!

Styrelsen

 

 

 

Ärenden enligt stadgarna samt beslut (första) om nedläggning av FMK Östergötland, närvarolotteri och förtäring.

Motioner (skriftliga) ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

 

90p

Anmälan om deltagande i årsmöte ska göras senast 24 februari till:

  • Bo Karlsson (akbk@telia.com) eller

  • 0725 139761 (telefonsvarare)

 ....................................................

           FMK Östergötland

Vårt Telefonnummer (telefonsvarare)

                  0725-139761

Används vid anmälan till aktiviteter etc

--------------------------------------------

Styrelsen önskar att ni
        Kör försiktigt!

-------------------------------------

Aktuellt

Till alla er som är ute och går utan reflex, kom ihåg att anmäl Er som organdonatorer!

Ni kan rädda liv!!

 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

Ni som skaffat eller ändrat

E-post skicka ett mail tillgustafsontord@gmail.com

så vi kan säkerställa förbindelsen. 

 


Förutom de vanliga förmånerna,tex halkkörning i höst, får du tidningen Motorföraren med 8 nummer.

Avgiften är 175:-, Bankgiro 5557-2838, ange medlemsnr. 


  

Släpkärra
uthyrning vid Tornby Bilteknik, Vigfastgatan 3 A (mellan Rejmes och BIVA)

Tel 013-10 32 00.
Hyreskostnaden 100:-/påbörjat dygn.In- och utlämning kan ske måndag-fredag 0600 -1700.
Medlemskort samt legitimation uppvisas vid hämtning. 
Maximal hyrtid 1 vecka
Kärran får inte lämna landet.
Städa ur kärran före återlämning och rapportera fel så att vi kan reparera omedelbart.