Välkommen till Avd Östergötland

FMK är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av motorfordon och som sympatiserar med vår verksamhetsidé: Säkrare, miljövänligare ochbilligare bilism.
Avd 68 i Östergötland har i dag cirka 220 medlemmar.
 
 
Kontaktperson
Conny Carlsson
Mobil: 070-8880 53 27

 

Vi vill gärna nå ut med information snabbt, enkelt och billigt och då är det bra att kunna använda E-post. Anmäl din adress till avdelningens sekreterare: tord.gustafson@bredband.net

 

 

              ANVÄND REFLEX

COVID 19

Håll avstånd Håll ut och var rädda om er

använd munnskydd

 


Aktuellt

            Nytt Meddelande

             se verksamhet !

--------------------------------------------

         ....................................................

           FMK Östergötland

Vårt Telefonnummer (telefonsvarare)

                  0725-139761

Används vid anmälan till aktiviteter etc

--------------------------------------------

Styrelsen önskar
att ni
Kör försiktigt!

-------------------------------------

Aktuellt

Till alla er som är ute och går utan reflex, kom ihåg att anmäl Er som organdonatorer!

Ni kan rädda liv!!

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ni som skaffat eller ändrat

E-post skicka ett mail tillgustafsontord@gmail.com

så vi kan säkerställa förbindelsen. 

 


Förutom de vanliga förmånerna,tex halkkörning i höst, får du tidningen Motorföraren med 8 nummer.

Avgiften är 175:-, Bankgiro 5557-2838, ange medlemsnr. 


  

Släpkärra
uthyrning vid Tornby Bilteknik, Vigfastgatan 3 A (mellan Rejmes och BIVA)

Tel 013-10 32 00.
Hyreskostnaden 100:-/påbörjat dygn.In- och utlämning kan ske måndag-fredag 0600 -1700.
Medlemskort samt legitimation uppvisas vid hämtning. 
Maximal hyrtid 1 vecka
Kärrorna får inte lämna landet.
Städa ur kärran före återlämning och rapportera fel så att vi kan reparera omedelbart.