Styrelse och kontaktpersoner 

Ordförande

Conny Carlsson
070-8880 53 27

Ledarmot

Anders Björkman
070-826 45 75

Ledamot
Magnus Engdahl
070-534 13 52

Kassör
Lennart Karlsson
070-683 97 40

Sekreterare/Rabattansvarig/
Tord Gustafson 
070-810 51 70

Utbildningsledare
Örjan Karlsson
070-325 17 32

Biträdande Utbildningsledare
Börje Möckelström
070-346 16 83

Ledamot
Leif Linder
070-609 96 86

Ledarmot
Bo Karlsson
011-33 18 49,


Ledarmot och Rabattansvarig
Kenneth Lundgren

0701-751114

 

 

 

Suppleant
Mats Anderzon
070-349 36 75

_____________________________________________________________________________________________________________