Vad har hänt i avdelningen under året

Vad har hänt under året

Vi hann precis genomföra årsmötet innan Covid 19 började påverka samhället.

Vi kunde därför inte medverka i gymnasieskolornas veksamhet Don´t Drink

and Drive vid hösterminens start. Därmed bröts en 15-årig tradition.

 

Den enda aktivitet som genomförts är halkkörningen på Sviestad som samlade

ca 25 ekipage. Det är ju en värdefull möjlighet för alla att lära sig hur bilen

fungerar i halka och vi planerar att fortsätta med det evenemanget.

 

GDS-hallen

GDS-Hallen bokas via Conny Carlsson 0708 805327

När du bokar får du koden till dörrlåset

 

Släpkärror
Vi har tvingats byta bas för våra släpkärror. Numera sker uthyrning vid Tornby Bilteknik. Dessutom har vi höjt hyreskostnaden till 100:-/påbörjat dygn, detta för att verksamheten ska gå ihop.
- Tornby Bilteknik , Vigfastgatan 3 A (mellan Rejmes och BIVA) tel 013-138419.
-  In- och utlämning kan ske måndag-fredag 0600 -1700.
-  Medlemskort samt legitimation uppvisas vid hämtning.
-  Maximal hyrtid 1 vecka, kärrorna får inte lämna landet.
- Städa ur kärran före återlämning och rapportera fel så att vi kan reparera omedelbart.

Styrelsen