Vad händer NYTT MEDDELANDE

 

Halkkörning
Tisdag 12 oktober, med start kl 1630
Som vanligt kör ni i egna bilar,
odubbat, utan medåkande handledare. Även i övrigt blir upplägget i enlighet med gällande restriktioner.

Det här är den bästa möjligheten du har att känna hur din bil beter sej i halt väglag, utan att det slutar i en olycka!
Connys korvgrill finns på plats!

Anmälan sker till Börje Möckelström, 0703 46 16 83, senast 8 oktober.

Årsmöte 2021
Vi bedömer nu att de allra flesta av er medlemmar är fullvaccinerade. Vi kallar därför till årsmöte tisdag 2 november kl 1830 på Fontänen Linköping. Enligt de bestämmelser som gäller just nu tar man in 50 personer i Vagnhallen där vi brukar ha mötet. Det innebär att vi vid behov måste sätta stopp vid den gränsen, ”först till kvarn…”

Ärenden enligt stadgarna, närvarolotteri och förtäring. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022, 175: -.

På årsmötet 2020 beslutades att en premie om 100: - ska betalas till den som värvar ny medlem. Detta gäller fortfarande!

Motioner (skriftliga) ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober.Anmälan om deltagande i årsmöte ska göras senast 23 oktober till:

  • Bo Karlsson (akbk@telia.com) eller

  • 0725 139761 (telefonsvarare)

Passa på tillfället att träffa oss i styrelsen och övriga medlemmar!

Inför 2022

Vi kommer som vanligt att skicka ut information angående medlemskap 2022, via e-post eller brev, under början av november så att betalning kan göras före 1 december.Verksamhet under  2021

Ditt medlemskap kommer även detta år att ge tillgång till medlemsrabatter, förmånligt

pris på hyrkärra, gratis tillgång till Gör Det Själv-hall, medlemsevenemang och givetvis

halkkörning på höstkanten.

En extra bonus är också att vi i FMK:s namn hoppas kunna fortsätta med

trafiksäkerhetsutbildning, främst bland ungdomar på gymnasieskolorna.

 

För närvarande kan vi inte planera några aktiviteter. Vi har beslutat att inte genomföra

årsstämman som planert till 22 mars.

 

Vi återkommer med information nr vi har bättre kontroll på läget.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

HALKKÖRNING 2021

HALKKÖRNING

Vi återkommer !!

 

 

ANVÄND REFLEX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information från årsmötet 2019

Före mötet redovisade chefen för Helkopterflottiljen på Malmslätt, Överste Jonas Nellsjö, ÖB’s inriktning för att åstadkomma ett ”återtagande”. Nellsjö informerade även om Helikopterflottiljens organisation, befintliga helikoptertyper samt förbandets uppgifter i fred och krig. I flottiljen ingår numera även de två hemvärnsbataljonerna i Östergötland. Den första kullen värnpliktiga enligt det återupptagna värnpliktssystemet utbildas nu på Malmen. Översten betonade särskilt bristen på kunniga instruktörer som ett hinder för att kunna utbilda tillräckligt antal värnpliktiga.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Ingvar Jäderlind.
Av styrelsens årsredovisning framgick att medlemsantalet minskar för varje år, medelåldern är hög och nyrekryteringen minimal. För att råda bot på detta beslutades att en belöning ska utgå till den som värvar ny medlem.
Funktionsgruppens medverkan i ”Don't Drink and Drive”-verksamhet i länets gymnasieskolor har liksom tidigare år varit ett viktig och uppskattat inslag. Av verksamhet riktad till medlemmarna var halkkörningen på Sviestad den mest populära.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå omvaldes.

Närvarolotteri och förtäring avslutade sammankomsten.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilder från årsmötet 2019

 

 

 

 


 

Bilder från årsmötet 2016

Medlemsaktivitet vid Naturrum Tåkern 2015-08-20

En helt fantastisk dag med strålande sol

 

Adress till vår hemsida är www.fmk.se och e-post tord.gustafsson@bredband.net