Vad har hänt under året

Vi hann precis genomföra årsmötet innan Covid 19 började påverka samhället.

Vi kunde därför inte medverka i gymnasieskolornas veksamhet Don´t Drink

and Drive vid hösterminens start. Därmed bröts en 15-årig tradition.

 

Den enda aktivitet som genomförts är halkkörningen på Sviestad som samlade

ca 25 ekipage. Det är ju en värdefull möjlighet för alla att lära sig hur bilen

fungerar i halka och vi planerar att fortsätta med det evenemanget.


Verksamhet under  2021

Ditt medlemskap kommer även detta år att ge tillgång till medlemsrabatter, förmånligt

pris på hyrkärra, gratis tillgång till Gör Det Själv-hall, medlemsevenemang och givetvis

halkkörning på höstkanten.

En extra bonus är också att vi i FMK:s namn hoppas kunna fortsätta med

trafiksäkerhetsutbildning, främst bland ungdomar på gymnasieskolorna.

 

För närvarande kan vi inte planera några aktiviteter. Vi har beslutat att inte genomföra

årsstämman som planert till 22 mars.

 

Vi återkommer med information nr vi har bättre kontroll på läget.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

HALKKÖRNING 2021

HALKKÖRNING

Vi återkommer !!

 

 

ANVÄND REFLEX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Information från årsmötet 2019

Före mötet redovisade chefen för Helkopterflottiljen på Malmslätt, Överste Jonas Nellsjö, ÖB’s inriktning för att åstadkomma ett ”återtagande”. Nellsjö informerade även om Helikopterflottiljens organisation, befintliga helikoptertyper samt förbandets uppgifter i fred och krig. I flottiljen ingår numera även de två hemvärnsbataljonerna i Östergötland. Den första kullen värnpliktiga enligt det återupptagna värnpliktssystemet utbildas nu på Malmen. Översten betonade särskilt bristen på kunniga instruktörer som ett hinder för att kunna utbilda tillräckligt antal värnpliktiga.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Ingvar Jäderlind.
Av styrelsens årsredovisning framgick att medlemsantalet minskar för varje år, medelåldern är hög och nyrekryteringen minimal. För att råda bot på detta beslutades att en belöning ska utgå till den som värvar ny medlem.
Funktionsgruppens medverkan i ”Don't Drink and Drive”-verksamhet i länets gymnasieskolor har liksom tidigare år varit ett viktig och uppskattat inslag. Av verksamhet riktad till medlemmarna var halkkörningen på Sviestad den mest populära.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå omvaldes.

Närvarolotteri och förtäring avslutade sammankomsten.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilder från årsmötet 2019

 

 

 

 


 

Bilder från årsmötet 2016

Medlemsaktivitet vid Naturrum Tåkern 2015-08-20

En helt fantastisk dag med strålande sol

 

Adress till vår hemsida är www.fmk.se och e-post tord.gustafsson@bredband.net