Styrelse och kontaktpersoner 

Ordförande
Lennart Andersson
Strömstadsvägen 3 b,
451 50 Uddevalla
0522-179 88,
070-728 64 93
lennart.andersson37@live.se
Vice ordförande
Christer Odehed
Simhoppsvägen 29,
451 77 Uddevalla
0522-864 33,
070-528 6433

codehed@telia.com

Sekreterare
Berit Dahlberg
Lövskogsgatan 5,
451 72 Uddevalla
0522-733 83,
073-395 88 00

Kassör
Kurt Johansson
Fjärilsgatan 13
451 62 Uddevalla
0522-713 87,
070-76 98 348

johanssonkurt@hotmail.com

Ledamöter
Jan-Åke Eriksson
Syrénvägen 2,
451 54 Uddevalla
0522-322 93,
070-685 19 91

Leif Olsson
Linnégatan 2,
451 52 Uddevalla
0522-377 84

Ingvar Stjärnesten
Bången 290,
451 94 Uddevalla
0522-823 11,
073-990 12 04

Fransesco Landini
Box 3088,
462 03 Vänersborg
0520-42 63 10,
070-779 54 46

Berth-Göran Frisk
Lövskogsgatan 5,
451 72 Uddevalla

0760244301