2015

"Hur bli medlem"iGDS-hallen?

Vi hälsar nya medlemmar välkomna, anmälan skall ske till kassör Kurt

Johansson tel 0522-71387 eller 0707698348 eller Jan-Åke Eriksson tel

0706-851991.

.