Välkommen till FMK Tre Vapen i Stockholm

Vi är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor.

Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen som bilister, motorcyklister och övriga trafikanter genom att:

  • Erbjuda en god medlemsservice
  • Arbeta för en säker, miljövänlig och billig bilism
  • Arbeta för bättre och miljövänliga lokala trafiklösningar
  • Ta klar ställning i viktiga lokala trafikfrågor

Vi är en förening i förändring. De senaste åren har verksamheten i föreningen nästan helt avstannat, undantaget i MC-sektionen. Den har hela tiden haft en stor verksamhet som över tiden snarare har ökat än minskat i omfattning. Vid årsstämman 2018 gavs den nya styrelsen bland annat i uppdrag att avveckla MC-sektionen. Konstigt? Inte alls! Styrelsen uppdrogs även att påbörja och till nästa årsmöte slutföra omformning av FMK TrV till en förening med MC-verksamhet som huvudverksamhet. Därmed försvinner behovet av en egen sektion för ändamålet. Detta ska absolut inte utestänga några gamla medlemmar utan förhoppningen är att ni fortsätter vara FMK:are även i framtiden. Föreningen kommer alltid att vara öppen för medlemmars initiativ till verksamheter rörande alla motordrivna fordonsslag.

Ni har tidigare funnit en lista med rabattavtal här på hemsidan. Dessa har inte uppdaterats på många år och har därmed blivit obsoleta. Listan har därför tagits bort. Vi kan istället varmt rekommendera alla medlemmar som även är medlemmar i SMC (Sveriges motorcyklisters centralorganisation) att istället nyttja de rabatter som de erbjuder.

En verksamhet som varit ifrågasatt av ekonomiska skäl är vår utlåning av släpvagnar. Utlåningen är en verksamhet som inte bara kommer motorcykelåkare till gagn utan denna är förhoppningsvis lika intressant för alla medlemmar. Även alla FMV/FM-anställda som ännu inte är medlemmar kan också låna släp, men mot en högre avgift. Med detta sagt går det fortfarande att låna släpvagn av FMK Tre Vapen. Mer information om detta finner du i menyn till vänster under "Verksamhet". Släpvagnsutlåningen 2018 kommer att utvärderas efter årets slut. Förhoppningen är att resultatet visar att den bär sig ekonomiskt så att den kan fortsätta.

Du som vill veta mer om hur du blir medlem i FMK Tre Vapen, eller har funderingar om medlemskapet, hittar information om detta under fliken "Medlemskap".

 

Integritet & GDPR

Din integritet är viktig för oss i FMK Tre Vapen och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) vilken trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Under fliken GDPR kan du hitta vår senast uppdaterade integritetspolicy. Alternativt klickar du här.

Hösttur 2000
Knixkurs på Rörken 2018