Välkommen till FMK Tre Vapen i Stockholm

Vi är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor.

Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen som bilister, motorcyklister och övriga trafikanter genom att:

  • Erbjuda en god medlemsservice
  • Arbeta för en säker, miljövänlig och billig bilism
  • Arbeta för bättre och miljövänliga lokala trafiklösningar
  • Ta klar ställning i viktiga lokala trafikfrågor

Vi är en förening i förändring. De senaste åren har verksamheten i föreningen nästan helt avstannat, undantaget i MC-sektionen. Den har hela tiden haft en stor verksamhet som över tiden snarare har ökat än minskat i omfattning. Vid årsstämman 2018 gavs den nya styrelsen bland annat i uppdrag att avveckla MC-sektionen. Konstigt? Inte alls! Styrelsen uppdrogs även att påbörja och till nästa årsmöte slutföra omformning av FMK TrV till en förening med MC-verksamhet som huvudverksamhet. Därmed försvinner behovet av en egen sektion för ändamålet. Detta ska absolut inte utestänga några gamla medlemmar utan förhoppningen är att ni fortsätter vara FMK:are även i framtiden. Föreningen kommer alltid att vara öppen för medlemmars initiativ till verksamheter rörande alla motordrivna fordonsslag.

Ni har tidigare funnit en lista med rabattavtal här på hemsidan. Dessa har inte uppdaterats på många år och har därmed blivit obsoleta. Listan har därför tagits bort. Vi kan istället varmt rekommendera alla medlemmar som även är medlemmar i SMC (Sveriges motorcyklisters centralorganisation) att istället nyttja de rabatter som de erbjuder.
En verksamhet som varit ifrågasatt av ekonomiska skäl är vår utlåning av släpvagnar. Utlåningen är en verksamhet som inte bara kommer motorcykelåkare till gagn utan denna är förhoppningsvis lika intressant för alla medlemmar. Även alla FMV/FM-anställda som ännu inte är medlemmar kan också låna släp, men mot en högre avgift. Med detta sagt går det fortfarande att låna släpvagn av FMK Tre Vapen. Mer information om detta finner du i menyn till vänster under "Verksamhet". Släpvagnsverksamheten kommer utvärderas under 2018 för att förhoppningsvis komma till slutsatsen att den bär sig ekonomiskt.

Du som medlem, som är MC-intresserad och ännu inte är med i MC-sektionen, vare sig du har MC eller MC-körkort eller inte, kan du höra av dig till Ragne Gustafsson på gusra@telia.com, alternativt 070-302 76 60, för mera information. Är du inte medlem ännu så är du välkommen att höra av dig i alla fall för att höra vad vi är för ena och vi kan erbjuda dig. Vi hälsar alla välkomna att bli medlemmar i FMK Tre Vapen! Vill du själv titta på vad vi har planerat för 2018 så kan varmt rekommenderas att på egen hand titta på vår Aktivitetsplan som också finns under "Verksamhet". Listan uppdateras löpande med mera information i takt med att vi närmar oss respektive aktivitet.

Du är givetvis också välkommen att höra av dig till föreningens ordförande, Anders Widaeus, på telefon
070-733 60 87 alternativt till e-post anders.widaeus@live.se om det är något du undrar över.

När du har bestämt dig för att du vill bli medlem i FMK Tre Vapen så hämtar du ansökningsformulär här. Fyll i formuläret och betala in årsavgiften på 150 kr till Pg 551633-1. Ange namn och födelsedatum som meddelande vid betalningen. Skicka sedan ifylld ansökan till vår kassör, Jesper Lindquist, via e-post jesper.lindquist@sky.com.

Om du som medlem ännu inte har betalat in årsavgiften för 2018 är välkommen att göra det till Pg 551633-1. Tidigare har delats ut medlemskort. Tills vidare skickas inte medlemskort ut då dessa för närvarande inte fyller någon funktion.

Hösttur 2000
Knixkurs på Rörken 2018