Välkommen till FMK Tre Vapen i Stockholm

Vår avdelning jobbar för billigare fordonsägande genom att upprätta förmånliga lokala rabattavtal som komplement till de centrala avtalen. Vi värnar också om trafiksäkert beteende och miljövänligt bil- och mc-åkande genom att hjälpa dig med kontroller och information. Du som också gillar motorcyklar ansluter dig naturligtvis till vår mc-sektion.

Är du åksugen och inte med i mc-sektionen FMK mc, kontakta Ragne Gustavsson: gusra@telia.com för information.

Vi hälsar alla välkomna, och ett medlemskap räcker för hela familjen.

Nya medlemmar betalar in avgiften till Pg 55 16 33-1, ange adress, födelsedatum, telefonnr och e-postadress på talongen samt skicka ett mail till Jesper Lindquist, jesper.lindquist@sky.com att du betalat in avgiften för 2018.

Kontaktperson: Ordförande 
Thomas Svensson, mobil: 070-305 75 40 eller e-post thomas.sve@telia.com eller annan medlem av styrelsen.

  

Kallelse till FMK TrV Årsmöte 2018-02-22 kl 17:30 Starrängsringen 69.

kallelse_till_arsmote.pdf

Anmälan om deltagande i årsmötet skickas senast 2018-02-20 till Tina Mikaelsson på tinamikas@gmail.com. Kom ihåg att medlemsavgiften för 2017 måste ha inbetalas för att röstlängd ska räknas. 

 

Orförande informerar

Voltbil
Hösttur 2000