Verksamhet

Avdelningen har ett antal årligen återkommande aktiviteter,
speciella aktiviteter vissa år och utlåning av släpvagnar.

Ett litet urval hittar du här:

  • Möjlighet att låna täckta släpvagnar 
  • Tillgång till ett urval av specialverktyg
  • Trafiksäkerhetsarbete vid diverse evenemang
  • FMK MC – för dig med passion för tvåhjulingar
    -  turåkning
    -  MC-träffar
    -  gemensamma kvällsturer

Vill du veta mer om någon aktivitet hör av dig till någon i styrelsen! 

Föreningens stadgar

Stadgar_for_FMK_Tre_Vapen_2016_v_3.0.pdf