Verksamhet

Avdelningen har ett antal årligen återkommande aktiviteter,
speciella aktiviteter vissa år och en omfattande utlåning av släpkärror.

Ett litet urval hittar du här:

 • Möjlighet att låna täckta släpkärror för div transporter
 • Tillgång till ett urval av specialverktyg
 • Tillgång till Hjulbyte vår och höst
 • Trafiksäkerhetsarbete vid diverse evenemang
 • FMK MC – för dig med passion för tvåhjulingar
  -  turåkning
  -  MC-träffar
  -  gemensamma kvällsturer

Vill du veta mer om någon aktivitet hör av dig till någon i styrelsen! 

 

Föreningens stadgar:

Stadgar_for_FMK_Tre_Vapen_2016_v_3.0.pdf