Välkommen att bli medlem i FMK Tre Vapen i Stockholm

Vill du bli medlem i FMK Tre Vapen så börja med att ladda ner ansökningsformuläret som finns i en länk sist på denna sida. Fyll i formuläret och betala in årsavgiften på 150 kr till Pg 551633-1. Ange namn och födelsedatum som meddelande vid betalningen. Skicka sedan ifylld ansökan till vår kassör, Jesper Lindquist, via e-post jesper.lindquist@sky.com

Om det är något du undrar över är du välkommen att höra av dig till föreningens ordförande, Anders Widaeus, på telefon 070-733 60 87, alternativt till e-post anders.widaeus@live.se

Du som är MC-intresserad, vare sig du har MC eller MC-körkort eller inte, kan höra av sig till Ragne Gustafsson på gusra@telia.com för att höra mer om MC-verksamheten och vad vi kan erbjuda dig.

Vi hälsar alla välkomna att bli medlemmar i FMK Tre Vapen! Vill du själv kika på vad vi har för aktiviteter så finns information under fliken ”Aktiviteter”. Där finns vår Aktivitetsplan för innevarande år samt, när det börjar närma sig nytt år, även ett utkast för kommande år. Innevarande års lista uppdateras löpande i takt med att vi närmar oss respektive aktivitet och ny information finns tillgänglig.

Tidigare har föreningen skickat ut medlemskort. Tills vidare skickas inte medlemskort ut då dessa för närvarande inte fyller någon funktion, samt skulle medföra både onödig administration och medföra kostnader.

Ansökan medlemsskap FMK TrV