Välkommen till FMK Södermanland

        

Domkraften på billyften är nu renoverad och går att använda igen. 

Styrelsen 

 


FMK Södermanland

FMK Södermanland är en ideell förening verksam i Södermanland för den som är intresserad av trafik och motor. Syftet är att verka för ökad trafiksäkerhet samt billigare och  miljövänligare bilägande genom  att förhandla fram rabatter på sådant som rör fordonsägande, men även vissa andra rabatter.

Vi deltar bl.a. på trafikdagar av olika slag med upplevelsebaserad information om trafikbeteende och trafiksäkerhet. 

Föreningen genomför även trafikmätningar av olika slag på uppdrag av kommuner, Trafikverket med flera. Vi bedriver även trafiksäkerhetsutbildning för nyanlända på SFI (Svenska för invandrare).

Föreningen har en vårdhall som medlemmarna får disponera gratis genom medlemsavgiften.

En dag per höst och vår är klubben dessutom behjälplig med hjulbyte kostnadsfritt för medlemmarna.

Namnet FMK har sitt ursprung i Försvarets Motorklubb men är nu en förening för alla. Efter ombildning heter vi i denna region FMK Södermanland, och huvuddelen av våra ca. 150 medlemmar kommer från Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen och Malmköping.

Medlem i FMK blir du genom att betala in årsavgiften, som i dagsläget är 150 kr, till plusgiro 121728-0. med namn, adress och gärna mejladress.

Kontaktperson:
Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51
E-post: gunnar.swahn@bredband.net

  

RABATTNYTT

BEIJER BYGGMATERIAL

Läs mer på vår länk lokala avtal.

 

 


 

BROMSOKSVERKTYG

FMK Södermanland har nu tillgång

till bromsoksverktyg. Lån av verktyget

kan ske genom kontakt med

Anders Sundström eller

Gunnar Swahn eller

Johan Swahn 


VÄRVNINGSKAMPANJ

Om du värvar tre nya medlemmar, befrias du från din egen medlemsavgift under ett år. 

Kontakta: Gunnar Swahn
Tel: 0152-148 31
Mobil: 070-594 36 51 

gunnar.swahn@bredband.net


MEDLEMSAVGIFT 2022

150 kr till plusgiro 121728-0

GLÖM INTE att skriva ditt NAMN och MEDLEMSNUMMER

FÖR ATT NYTTJA VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER MÅSTE AKTUELLT MEDLEMSKORT UPPVISAS!

Utnyttja våra rabatter! Det är också ett sätt att få behålla de avtal vi har.


OBS!

Vi vill  gärna nå ut med information snabbt och enkelt, och då är det bra att kunna använda email. Pappersutskick och portokostnad är en dyr post för föreningen, så ju fler som kan ta emot information via email och vår hemsida desto mer resurser kan vi använda till vår verksamhet.

Anmäl din e-mailadress och ändringar av den till sekreteraren: jan-erik@enberga.com

Om du inte har email eller tillgång till dator, men vill ha SEMAFOREN måste du skriva till föreningen och ange att du inte har någon e-mailadress. Eller du kanske kan få tillgång till dator t.ex. hos anhörig, granne, bibliotek e.d


VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Styrelsen arbetar mycket med trafikinformation och vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till  - bl.a. med voltbil och krocksläde (naturligtvis utbildar vi dig innan).

Är du intresserad?

Anmäl dig via email till Gunnar Swahn: gunnar.swahn@bredband.net


Har du förslag, idéer eller önskemål om medlemsaktiviteter, studiebesök etc?

Hör av dig till någon i styrelsen!