Välkommen till FMK Södermanland

        

 

FMK Södermanland

FMK Södermanland är en ideell förening verksam i Södermanland för den som är intresserad av trafik och motor. Syftet är att verka för ökad trafiksäkerhet samt billigare och  miljövänligare bilägande genom  att förhandla fram rabatter på sådant som rör fordonsägande, men även vissa andra rabatter.

Vi deltar bl.a. på trafikdagar av olika slag med upplevelsebaserad information om trafikbeteende och trafiksäkerhet. 

Föreningen har en vårdhall som medlemmarna får disponera gratis genom medlemsavgiften.

En dag per höst och vår är klubben dessutom behjälplig med hjulbyte kostnadsfritt för medlemmarna.

Namnet FMK har sitt ursprung i Försvarets Motorklubb men är nu en förening för alla. Efter ombildning heter vi i denna region FMK Södermanland, och huvuddelen av våra ca. 50 medlemmar kommer från Strängnäs, Eskilstuna, Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen och Malmköping.

Medlem i FMK blir du genom att betala in årsavgiften, som i dagsläget är 150 kr, till plusgiro 121728-0. med namn, adress och gärna mejladress.

 

 


  VIKTIGT ANGÅENDE VÅRDLOKALEN

2024-05-21

Nu går nyckeln till vårdlokalen ute i Lagnö att hämta ut  på Cirkel K Eskilstunavägen 35, mot uppvisande av medlemskort samt legitimation.

2024-05-24

Nu är den nya kompressorn inkopplad till lyften.

 

 

BROMSOKSVERKTYG

FMK Södermanland har nu tillgång

till bromsoksverktyg. Lån av verktyget

kan ske genom kontakt med

Anders Sundström eller

Johan Swahn 


MEDLEMSAVGIFT 2024

150 kr till plusgiro 121728-0

GLÖM INTE att skriva ditt NAMN och ADRESS och

E-POST

 

OBS!

Vi vill  gärna nå ut med information snabbt och enkelt, och då är det bra att kunna använda email. Pappersutskick och portokostnad är en dyr post för föreningen, så ju fler som kan ta emot information via email och vår hemsida desto mer resurser kan vi använda till vår verksamhet.

Anmäl din e-mailadress och ändringar av den till sekreteraren: jan-erik@enberga.com

Om du inte har email eller tillgång till dator, men vill ha SEMAFOREN måste du skriva till föreningen och ange att du inte har någon e-mailadress. Eller du kanske kan få tillgång till dator t.ex. hos anhörig, granne, bibliotek e.d


VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Styrelsen arbetar mycket med trafikinformation och vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till  - bl.a. med voltbil och krocksläde (naturligtvis utbildar vi dig innan).

Är du intresserad?

Tag kontakt med någon i styrelsen.


Har du förslag, idéer eller önskemål om medlemsaktiviteter, studiebesök etc?

Hör av dig till någon i styrelsen!


RABATTNYTT

BEIJER BYGGMATERIAL

Läs mer på vår länk lokala avtal.