Verksamhetsplan_2017-2018.pdf


NIT-projektet

Glädjande har FMK Södermanland nu beviljats nya projektpengar till trafiksäkerhetsarbetet för ”Nya Svenskar i Trafiken”, dvs invandrare som i samband med svenskundervisningen (SFI) får lära sig om trafiksäkerhet i Sverige. Det är en upplevelsebaserad inlärning som ger förståelse och kunskap om trafikregler och konsekvens av olika trafikbeteenden.

 Projektet möjliggörs finansiellt tack vare Trafikverkets bidrag och med de frivilliga krafterna i FMK Södermanland som instruktörer. Intresset från SFI-skolor i både Södermanland och angränsande län är stort, och redan nu har 345 elever på tre SFI-skolor fått lära sig om hastighetens inverkan, säkerhet i bil och prova på både krocksläde och voltbil. Fler tillkommer efter årsskiftet.

Vi medverkade på trafikdag i Tyresö, april 2017, med voltbil och krocksläde: