Anvisningar för brukande av lyften i vårdlokalen
 • Slå på kompressorn i det andra rummet.

 • Vänta tills kompressorn är tyst.

 • Tryck in knappen på reglaget

 • Använd spaken för att höja/sänka lyften endast om knappen är intryckt.

 • OBS! Lyft inte över markerad max gräns


 • FMK Södermanland har en vårdlokal där olika föreningsaktiviteter äger rum, t ex utbildningar, hjulbyte mm. Den ligger inom inhägnat område i Lagnö, strax utanför Strängnäs.

  Lokalen kan nyttjas av medlemmarna för olika typer av bilvård. Nycklar kvitteras ut hos Lennart Hållén i Strängnäs och medlemmen får så tillträde till lokalen, enligt instruktioner och villkor för användning. Det är viktigt att läsa informationen noga, eftersom handhavandefel och skador kan medföra stora kostnader.
  Nyckeln till Vårdhallen får för närvarande hämtas hos sekreterare Lennart Hållén, Finningevägen 40, Strängnäs.  Han har mobil 070-687 03 82                                                                                                                                                                                                            
  STÄDNING                                                                                                                                                                               Det finns numera ingen "städpatrull" som sanerar olja, tömmer eller fraktar bort. Det åligger därför den enskilde som använder vårdhallen att ta med sig sina sopor därifrån!
  Det gäller sopor av olika slag, olja, avgasrör och allt annat avfall! Likaså tar var och en med sig det rengöringsmateriel man avser använda.


  OLJEBYTE                                                                                                                                                                                                                                                 Spillolja och ev. oljefilter lämnas till miljöstationen på Kvitten!                                   

  Kvittens öppettider för privatpersoner:                                                                                                                                  Måndag + onsdag  1200 -1900                                                                                                                                           Fredag  0800 - 1500                                                                                                                                                         Söndag 1000 - 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Om Kvittens öppettider inte passar finns följande alternativ:  Om du har köpt oljan på  OK-Q8  i Strängnäs kan du i samband med återlämnande av Lagnö-nycklarna lämna spilloljan där. Mot uppvisande av kvitto från oljeköpet får du låna nyckel till den GDS-hall där olja kan tömmas (om hallen inte är upptagen).Tänk på att spara kvittot i samband med oljeköpet!