Styrelse och kontaktpersoner 

Ordförande
Gunnar Swahn
Eskilstunavägen 5,
645 33 Strängnäs
0152-148 31,
070-594 36 51

 

Vice ordförande
Lennart Hållen
Sjöborgsvägen 25
645 91 Strängnäs
0152-703 82,
070-68 703 82                     

 

Ledamot/Hemsidesredaktör Agneta Lundin
Storgatan 28
645 30 Strängnäs
0152-183 35,
0707- 41 48 86 

 

Sekreterare
Jan-Erik Fredlund

Viggeby S Fogdö,
645 92 Strängnäs
0152-300 36,
070-216 29 25

 

Kassör
Johan Swahn
Samtingsgatan 15
645 33 Strängnäs
070-493 26 54

 

 

Ledamot/Bitr mtrlförvaltare
Hans Leander                      Runebergsväg 4                        645 94 Strängnäs                         076-763 30 16

Ledamot/Mtrlförvaltare
Anders Sundström

Starrvägen 10 C
645 44 Strängnäs
070-361 85 31

 

Ledamot
Christer Malmström Eskilstuna                                  072- 857 26 78

 

 

 

Ledamot
Tomas Boström                          Bondegatan 41 B
645 32 Strängnäs

070-729 36 88

Ledamot
Bertil Weinborn
Storgatan 37 A,
645 30 Strängnäs
0735-71 61 11

 

Ledamot/Utb.ledare


 

Revisor
Carin Asp/Stenborg
Timmervägen 59 A,
645 44 Strängnäs
0152-321 95

 

Revisor
Lars-Erik Pettersson
Kråkstigen 4,
645 42 Strängnäs
0152-108 31,
070-201 41 36

Revisor
Ersättare
Anne-Marie Persson
Sjöborgsvägen 85,
645 91 Strängnäs
0152-704 54

Revisor/Ersättare
Björn Liljehag
Tingstugatan 39 B,
645 34 Strängnäs
0152-153 95                             070-2472703                          

Hedersmedlem
Kurt Madell
Bondegatan 42 C,
645 32 Strängnäs
0152-109 93                             070-3287605

Valberedning, sammank.
Mats Torping
Harstigen 42
645 34 Strängnäs
0152-181 37

Valberedning
Kurt Madell
Bondegatan 42 C,
645 32 Strängnäs
0152-109 93                             070-3287605

 FMK Södermanland Plusgiro 12 17 28-0