Styrelse och kontaktpersoner 

Sekreterare
Lennart Hållen
Finningevägen 40
645 40 Strängnäs
070-68 703 82                     

 

Ledamot/Bitr mtrlförvaltare
Hans Leander                  Runebergsväg 4                        645 94 Strängnäs                         076-763 30 16

 

 

Vice ordförande
Jan-Erik Fredlund

Viggeby S Fogdö,
645 92 Strängnäs
070-216 29 25

 

Kassör
Johan Swahn
Samtingsgatan 15
645 33 Strängnäs
070-493 26 54

 

 

Ledamot/Mtrlförvaltare
Anders Sundström
Starrvägen 10 C
645 44 Strängnäs
070-361 85 31

 

Ledamot
Christer Malmström
Guldsmedsvägen 12
63231,Eskilstuna                                  072- 857 26 78

 

 

Ledamot
Lars Ceder
Merlänna 50A
645 91 Strängnäs
070-323 45 39


 

Revisor
Carin Asp/Stenborg
Timmervägen 59 A,
645 44 Strängnäs
070-523 21 95

 

Revisor
Göran Grehn
Slånbärsstigen 7
645 43 Strängnäs
070-798 42 00

Revisor
Ersättare
Anne-Marie Persson
Sjöborgsvägen 85,
645 91 Strängnäs
0152-704 54

 

Hedersmedlem
Kurt Madell
Bondegatan 42 C,
645 32 Strängnäs
0152-21 945                              070-328 76 05

Valberedning, sammank.
Mats Torping
Harstigen 42
645 34 Strängnäs
0152-181 37
0708-62 87 50
Valberedning
Kurt Madell
Bondegatan 42 C,
645 32 Strängnäs
0152-21 945
070-328 76 05

 FMK Södermanland Plusgiro 12 17 28-0