Välkommen till FMK UDDEVALLA

Bild från södra infarten till Uddevalla, i bakgrunden Uddevallabron

FMK är en av de stora medlemsorganisationerna i NTF och har som verksamhetsidé: säkrare, miljövänligare och billigare bilism.

 FMK Uddevalla är verksam i Bohuslän och Dalsland och har huvuddelen av sina ca 400 medlemmar runt Uddevalla.


Kontaktperson
Lennart Andersson

Tel: 0522-17988
Mobil: 070-728 64 93
E-post: lennart.andersson37@live.se

 

Aktuellt  

November 2020
Domkraft på liften är utbytt till en manuellt pumpad hydraulisk domkraft, luftslang ska inte kopplas till som tidigare. 

Renovering av kompressor hall 2 är klar med gott resultat.

December 2020
Fordonsregistreringen är klar och uppstart kommer att ske i januari 2020.

på grund av corona så är alla jul aktiviteter inställda . God Jul Och Gott Nytt År

Januari 2021
Fordonsregistrering är uppstartad i sin helhet och kommer att löpa på i framtiden.

Mars 2021
Coronasäkrat och begränsat årsmöte genomfördes på ett smittsäkert sätt. Ny vice ordförande utsågs.

April 2021
Renovering av lyften, all wire på lyften är utbytt.

Byggnation av våran n
y toalett är påbörjad  och beräknas vara klar i mitten av maj.