Välkommen till FMK UDDEVALLA

                      
Bild från södra infarten till Uddevalla, i bakgrunden Uddevallabron. FMK är en av de stora medlems-organisationerna i NTF

FMK Uddevalla är verksam i Bohuslän och Dalsland och har huvuddelen av våra  drygt 500 medlemmar runt Uddevalla.

Vår verksamhetsidé är: miljövänligare, säkrare och mer hållbar bilism. En del av vårt miljöarbete är att minska utsläpp av miljöskadligt avfall i samband med bilvård, detta sker ofta på parkering och infarter.

Våra medlemmar gör detta istället i vår ”gör det självhall” där finns totalt 4 platser. 2 tvättplatser (bil/husbil/husvagn) 1 plats för rekonditionering samt 1 billyft.Kontaktperson:Lennart Andersson
Tel: 070-728 64 93
lennart.andersson37@live.se


 

Aktuellt  


Augusti 23

28/8 genomförde vi höstens första städkväll. Som tidigare använde vi ett mer miljövänligt tvättmedel istället för avfettningsmedel.

April 23
20/4 genomförde vi årets först städkväll, för första gången använde vi ett miljövänligare alternativ till avfettningsmedel, med gott resultat.


Mars 23

Årsmöte genomfördes 8/3 och ny ordförande och vice ordförande valdes.


Januari 23

Uppdatering av lyft är klar. Domkraften är nu på hjul och mycket lättare att flytta. se bilder under fliken Bilder på startsidan, sedan hallen


Januari 23
Under Januari kommer vi att uppdatera högtryckstvätten i 1:an. byta handtag, gå igenom slang mm. viss avstängning kan förekomma


December 22

Generell översyn av lyften samt uppdatering och ombyggnad av domkraften på lyften. Viss avstäng av lyften kan behövas,  


November 22
Nya bilder är utlagda från Torpdagarna  24-25/9  Även under "bilder" har vi fyllt på på "medlemmars bilder"