Filmer

Filmen "Hallen" är en film där vi går igenom lokalen, hur den ser ut och lite om funktioner mm.
Denna film är för både befintliga medlemmar och nya medlemmar.

För att se filmen hallen klicka här

Filmen ”lyften” är för medlemmar, en genomgång av hur lyften ser ut och fungerar. Det är ett
krav för alla nya medlemmar att gå igenom den och sedan kvittera att man gjort så, för att få
använda lyften.

För att se filmen lyften klicka här

Hur Kvittera jag att jag tagit del av filmerna

Du går in på vår hemsida och klickar på e-post, fyller i alla uppgifter, och i rutan övrigt skriver du att
du gått igen filmerna och är medveten om att allt du gör i hallen sker på egen risk.

Tänk på att man måste vara över 18 år för att hantera lyften.