Vill du ansöka om medlemskap i FMK Uddevalla?

 

    Som medlem i Fmk har du tillgång till vår gör det själv hall för bilvård, två tvätthallar, en rekondplats samt en fordonslyft. Bokning sker enligt våra regler. Våra regler är tydliga, till gagn för våra medlemmar. Fmk är en ideell förening och avgiften är 900:-/ kalenderår. Längre ner ser du våra ordningsregler.

    Alla medlemmar ska vid inträde i förening meddela Fmk bilnummer på de fordon man vill ta in i hallen (§1 och 6) när man går med, sedan meddelar man löpande förändringar till Fmk via E-POST på startsidan.  Fordon som inte är registrerade hos Fmk får inte tas in i hallen.
    ”Intro” är obligatoriskt vid inträde, intro innebär att man går igenom filmerna hallen och Lyften som finns under länken filmer på startsidan och bekräftar detta. Hur du bekräftar detta står där filmerna finns.

 

Ordningsföreskrifter GDS-hallen FMK Uddevalla (ver 03)

§1. Medlemskap

       I medlemskapet ingår de personer som är skrivna och bor på samma adress/lägenhet som medlemsinnehavaren. Alla som ingår i medlemskapet får på egen hand eller tillsammans åka till hallen med samma kort, men medlems-innehavaren är fullt ansvarig mot FMK oavsett vem inom medlemskapet som är i hallen med kortet.
I medlemskap ingår 1 st dörrkort. Under förutsättning att medlemsavgifter är betalda, tilldelas ett dörrkort. Nytt kort vid förlust kostar 150 kr. Medlemsinnehavaren är ansvarig för att alla fordon inom medlemskapet som tas in i hallen registrerats i föreningen.

§2.  Tillträde

       Kortet är personligt och får inte lånas ut till personer utanför det egna medlemskapet. Kortet skall dras i kortläsaren vid entrédörren vid samtliga besök i hallen. Det är inte tillåtet att släppa in andra medlemmar i hallen, endast de man personligen känner väl.  

§3.  Kontroll

       Styrelsen och tillsyningsmännen äger rätt att kontrollera legitimation, dörrkort samt medlemskort. Syftet är att stävja olovligt nyttjande.

§4.  Bokning

  1. Man får boka max 2 tvättider, då till olika fordon. Det är alltså inte tillåtet att boka 2 tvättider till samma fordon.
  2. Man får boka 2 timmars tvätt till husbil alternativt husvagn.
  3. Eller om man bara bokar 1 tvättid får man därtill boka en tid på recond eller lyft direkt efter tvättiden, och då till samma fordon.
  4. Eller boka 1 tid till recond eller lyft. På recond och lift gäller max 3 timmar. Bokning där bokaren ej anlänt 15 minuter efter bokad tid anses som ledig.

  §5. Säkerhet

       OBS! Allt arbete i GDS-hallen sker på egen risk. Svets, vinkelslip och öppen låga får ej användas i anläggningen. Rökning är förbjudet i hela lokalen. Vid oljebyte och tappning av vätskor skall uppsamlare användas. Ingen får vistas i hallen före 07.00 eller efter kl 2200.

§6.  Fordon

       Endast personbil, Husbil, husvagn, släp till personbil eller mc som är registrerad på medlemskapet får befinna sig i anläggningen. Fordon vars bilnummer inte på förhand är registrerat och godkänt av Fmk Uddevalla får inte tas in i hallen. Anmälan av bilnummer skall göras vid inträde i föreningen, bilbyte eller köp av bil.

       För att bilen ska kunna godkännas så ska den vara skriven på någon inom medlemskapet. Tjänstebil kan godkännas om den är dedikerad till medlemmen och att medlemmen betalar full förmånsskatt för bilen. Privatleasad bil kan godkännas om den är leasad av professionell leasing företag och dedikerats till medlemmen. Bil lånad, hyrd eller leasad av privatperson godkänns ej.   

§7. Övrigt

        Rostskydd/lackering med el eller tryckluftsspruta är ej tillåtet och avfettning får endast ske i tvätthallarna. Endast olja, filter och vanliga fordonssopor får lämnas på avsedd plats. Utbytta bildelar, oljedunkar m m får ej lämnas kvar i lokalerna. Tvätthallsnyttjaren har förtur till dammsugare. Föreningen har fyra tillsyningsmän. Namn, telefonnummer och tjänstgöringslista för dessa finns på anslagstavlan i hallen.

§8.  Problem

       Vid trasig utrustning, anmäl detta omgående till tillsyningsman Detta skall ske till den tillsyningsman som står på listan för den vecka då felet upptäcks. Dessa Listor finns på anslagstavlan i hallen

§9.  Återställande 

       Städa lokalen, avlägsna vattnet som kan finnas längs väggarna i tvätthallarna, återställ utrustningen, släck ljuset och stäng dörr/port.  

§10. Regelbrott

       Om ovanstående regler inte följs kan vederbörande varnas/uteslutas från anläggningen. Upptäcker du brott mot reglerna, meddela gärna detta till styrelsen och delge vad som skett, (tidpunkt, bilnr, m m) på telefon 0706851991 alt e-post janake.e@telia.com  

        Överträdelse av regler kan innebära uteslutning, varning kan utdelas vid mindre överträdelse.

   Ansöka om medlemskap

När du har bestämt dig för att ansöka om medlemskap i Fmk sänder du ett mail till ordförande  lennart.andersson37@live.se  Där skriver du fullständigt namn, adress, mobil, mailadress samt registreringsnummer på de fordon (se §1 och 6) du vill ha med i ditt medlemskap

 Välkommen.