Välkommen till FMK Tre Vapen i Stockholm

Vi är en ideell förening med huvudsaklig verksamhet inom motorfordonsområdet där trafiksäkerhet utgör en viktig del. Föreningen arrangerar aktiviteter som ligger i medlemmarnas intresse. Viktiga mål med verksamheten är att bygga gemenskap, öka säkerhetstänkande och körskicklighet.

FMK Tre Vapen har två huvudinriktningar, mc-verksamhet och släpvagnsutlåning, där den förstnämnda är vår huvudverksamhet. Vår inriktning, mer i detalj, syns i den verksamhetsplan som gäller efter årsmöte. Det fina med att en ny verksamhetsplan sätts ihop inför varje nytt verksamhetsår är att det medlemmarna vill ska hända i föreningen kommer reflekteras i verksamhetsplanen. Vi är därmed inte heller låsta på något sett. Verksamhetsplanen blir efter årsmötet ett levande dokument som återfinns under rubriken ”Verksamhet” här på hemsidan. Den uppdateras så snart ny information finns att lägga till eller ibland strykas.

Det kan inte nog poängteras att det blir inga aktiviteter i föreningen om ingen är beredd att engagera sig och ta ansvar för någon aktivitet. Tack och lov har vi många engagerade, duktiga och intresserade medlemmar som ser till att vi kan göra alla dessa trevliga aktiviteter som finns uppräknade i verksamhetsplanen. Utan engagerade medlemmar skulle FMK Tre Vapen inte finnas till!

Utlåningen av släpvagnar är en verksamhet intressant för många av våra medlemmar. Även FMV/FM-anställda som ännu inte är medlemmar kan låna släp, men mot en högre avgift. Mer information om släpvagnarna och utlåningen hittar du under rubriken "Släpvagnsutlåning" i menyn till vänster.

Du som vill veta mer om hur du blir medlem i FMK Tre Vapen eller har funderingar om medlemskapet hittar information om detta under rubriken ”Medlemskap" och i vårt Infoblad

Integritet & GDPR

Din integritet är viktig för oss i FMK Tre Vapen och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) vilken trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Under rubriken "GDPR" kan du hitta vår senast uppdaterade integritetspolicy.

 

 

 

 

 

 

 

Länk till Infoblad

MC landsväg 2022
Touring
Hösttur 2020 Grythyttan
Hösttur 2020 fika
https://www.fmk.se/upload/documents/FMK_Tre_Vapen/FMK_TrV_Infoblad_v20230502.pdf
Bild på infoblad