Välkommen till FMK Tre Vapen i Stockholm

Vi är en ideell förening med huvudsaklig verksamhet inom motorfordonsområdet där trafiksäkerhet utgör en viktig del.
Föreningen arrangerar aktiviteter som ligger i medlemmarnas intresse. Viktiga mål med verksamheten är att bygga gemenskap, öka säkerhetstänkande och körskicklighet.
Vi är en förening som förändrats en hel del de senaste åren. Efter att verksamheten i föreningen nästan helt avstannat, undantaget i MC-sektionen, så kan man säga att det är full fart igen. Vid årsmötet 2018 gavs den då nya styrelsen bland annat i uppdrag att avveckla MC-sektionen. Styrelsen uppdrogs även att påbörja och till nästa årsmöte slutföra omformning av FMK TrV till en förening med MC-verksamhet som huvudverksamhet. Efter årsmötet 2019, så hade uppdraget fullföljts. MC-sektionen blev nerlagd och reviderade stadgar kom på plats.

Att denna inriktning mot mc-verksamhet inte syns i ord i stadgarna har sin förklaring. Vad FMK Tre Vapen har för inriktning syns i stället mycket tydligt i den verksamhetsplan som gäller efter årsmöte. Där går det nästan bara att hitta mc-aktiviteter. Det fina med att en ny verksamhetsplan sätts ihop inför varje nytt verksamhetsår är att det medlemmarna vill ska hända i föreningen kommer reflekteras i verksamhetsplanen. Vi är därmed inte heller låsta på något sett. Skulle ett stort antal medlemmar vilja ordna andra aktiviteter som inte är mc-anknutna så finns utrymme för det. Verksamhetsplanen blir efter årsmötet ett levande dokument som återfinns under rubriken ”Verksamhet” här på hemsidan. Den uppdateras så snart ny information finns att lägga till eller ibland strykas.
Det kan inte nog poängteras att det blir inga aktiviteter i föreningen om ingen är beredd att engagera sig och ta ansvar för någon aktivitet. Tack och lov har vi många engagerade, duktiga och intresserade medlemmar som ser till att vi kan göra alla dessa trevliga aktiviteter som finns uppräknade i verksamhetsplanen. Utan engagerade medlemmar skulle FMK Tre Vapen inte finnas till!

Vi hoppas att alla ni medlemmar som kanske inte helt delar MC-intresset med alla MC-intresserade ändå fortsätter vara medlemmar i FMK Tre Vapen. Släpvagnsutlåningen som nämns nedan är bara den, för många, anledning nog för att vara med. Dessutom är föreningen alltid öppen för medlemmarnas initiativ till verksamheter rörande alla motordrivna fordonsslag.

Utlåningen av släpvagnar är en verksamhet har varit ifrågasatt av ekonomiska skäl. Utlåningen är en verksamhet som inte bara kommer motorcykelägare till gagn utan denna är förhoppningsvis lika intressant för alla medlemmar. Även FMV/FM-anställda som ännu inte är medlemmar kan låna släp, men mot en högre avgift. Släpvagnsutlåningen utvärderades efter verksamhetsåret 2018 och visade ett positivt resultat och kommer därmed att tills vidare finnas kvar. Mer information om detta finner du i menyn till vänster under rubriken ”Verksamhet”. Du som vill komma direkt till utlåningen hittar även "Släpvagnsutlåning" i menyn till vänster.

Förr hade FMK Tre Vapen ett antal rabattavtal. Dessa har inte uppdaterats på många år och har därmed blivit obsoleta. Listan har därför tagits bort från hemsidan. Kanske kan detta tas upp igen om någon medlem känner intresse för detta och då även är villig att engagera sig i uppgiften. I avsaknad av egna rabattavtal kan vi istället varmt rekommendera alla medlemmar som även är medlemmar i SMC (Sveriges MotorCyklister) att nyttja de rabatter som de erbjuder.

Du som vill veta mer om hur du blir medlem i FMK Tre Vapen eller har funderingar om medlemskapet hittar information om detta under rubriken ”Medlemskap".

 

Integritet & GDPR

Din integritet är viktig för oss i FMK Tre Vapen och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) vilken trädde i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Under rubriken "GDPR" kan du hitta vår senast uppdaterade integritetspolicy.

 

Länk till Infoblad

MC landsväg 2022
Touring
Hösttur 2020 Grythyttan
Hösttur 2020 fika
https://www.fmk.se/upload/documents/FMK_Tre_Vapen/FMK_TrV_Infoblad_v20230502.pdf
Bild på infoblad