Verksamhet

Föreningen har ett antal årligen återkommande aktiviteter,
speciella aktiviteter vissa år och utlåning av släpvagnar.

Några exempel hittar du här:

  • MC-turer såsom kvälls-, helg- eller flerdagarsturer.
  • MC-träffar
  • Möjlighet att låna täckta släpvagnar 
  • Tillgång till ett urval av specialverktyg
  • Kurser såsom GPS-utbildning, Hur agera vid en MC-olycka, mm. 
  • Gemensamt deltagande i andras evenemang såsom Hoj-X, MC-mässan, mm.
Vill du veta mer så titta under fliken ”Aktiviteter”. Du kan också höra av dig till Tomas Nylander som är aktivitetsansvarig eller till någon av de andra i styrelsen. Har du idéer eller förslag på nya aktiviteter så hör av dig och berätta om dessa. Vi är alltid öppna för nya idéer från medlemmarna!

Föreningens stadgar

Stadgar för FMK TrV - Fastställda 2019-02-21