Verksamhet

Föreningen har ett antal årligen återkommande aktiviteter, speciella aktiviteter vissa år och utlåning av släpvagnar.

Några exempel hittar du här:

  • MC-turer såsom kvälls-, helg- eller flerdagarsturer.
  • MC-träffar
  • Möjlighet att låna täckta släpvagnar 
  • Tillgång till ett urval av specialverktyg
  • Kurser såsom GPS-utbildning, Hur agera vid en MC-olycka, mm. 
  • Gemensamt deltagande i andras evenemang såsom Hoj-X, MC-mässan, mm.
Vill du veta mer så titta i verksamhetsplanen eller aktivitetsinformationen nedan. Du kan också höra av dig till Christina Grebell som är aktivitetsansvarig eller till någon av de andra i styrelsen. Har du idéer eller förslag på nya aktiviteter så hör av dig och berätta om dessa. Vi är alltid öppna för nya idéer från medlemmarna!
 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2024-04-15

Aktivitetsinformation

Inbjudan till Vårturen 2024-05-18--19

Inbjudan till Kvällstur 2024-05-29

Inbjudan till Sommarturen 2024-07-12--14