Välkommen att bli medlem i FMK Tre Vapen i Stockholm

Vill du bli medlem i FMK Tre Vapen så börja med att ladda ner ansökningsformuläret som finns i en länk en bit ned på denna sida. Fyll i formuläret och betala in inträdesavgift (200 kr) och medlemsavgift (200 kr), totalt 400 kr, till Pg 551633-1. Ange namn och födelsedatum som meddelande vid betalningen. Skicka sedan ifylld ansökan till vår kassör, Jesper Lindquist, via e-post jesperlindquist55@gmail.com 

Du kan även betala via Swish. I så fall Swishar du 400 kronor till nummer 123 573 10 21. Under meddelande anger du namn och födelsedatum.

Om det är något du undrar över är du välkommen att höra av dig till föreningens ordförande, Anders Widaeus, på telefon 070-733 60 87, alternativt till e-post anders.widaeus@live.se

Du som är MC-intresserad, vare sig du har MC eller MC-körkort eller inte, kan höra av dig till Christina Grebell på christina.grebell@ownit.nu för att höra mer om MC-verksamheten och vad vi kan erbjuda dig.

Vi hälsar alla välkomna att bli medlemmar i FMK Tre Vapen! Vill du själv kika på vad vi har för aktiviteter så finns information under rubriken ”Verksamhet”. Där finns vår Verksamhetsplan för innevarande år samt, när det börjar närma sig nytt år, även ett utkast för kommande år. Innevarande års lista uppdateras löpande i takt med att vi närmar oss respektive aktivitet och ny information finns tillgänglig.

Tidigare har föreningen skickat ut medlemskort. Tills vidare skickas inte medlemskort ut då dessa för närvarande inte fyller någon funktion, samt skulle medföra både onödig administration och medföra kostnader. 

Medlemsansökan FMK TrV

 

Du som redan är medlem

Betalning av medlemsavgift

Senast den första mars ska medlemsavgiften vara betald. Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Du betalar medlemsavgiften genom att sätta in 200 kronor på Pg 551633-1. Ange namn och födelsedatum som meddelande vid betalning. Obs! Vi skickar inte ut något inbetalningskort. 

Du kan även betala via Swish. I så fall Swishar du 200 kronor till nummer 123 573 10 21. Under meddelande anger du namn och födelsedatum.

Uppdatering av medlemsuppgifter

Vi i styrelsen tycker det är viktigt att vi har rätt medlemsuppgifter till er som medlemmar. Vi ber er att meddela oss så snart någon uppgift förändras. För att göra det enklare för både er och oss finns nedan en länk till ett formulär där ni enkelt kan fylla i era uppgifter. När det är ifyllt behöver ni först spara det för att sedan kunna bifoga det i ett e-postmeddelande som ni skickar till vår kassör Jesper Lindquist på adressen jesperlindquist55@gmail.com.

Skulle det krångla med formuläret så går det givetvis att improvisera. Skriv ut, fyll i, skanna och skicka till Jesper. Det går också att skriva uppgifterna direkt i mailet till Jesper. Det viktiga är att vi får in era aktuella uppgifter!

Tack på förhand!

Uppdatering av medlemsuppgifter i FMK TrV

 

Föreningens stadgar

Stadgar för FMK TrV - Fastställda 2022-03-24