Styrelse

Ordförande

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se

 

Ledamot

Stefan Wikström

070-782 51 39

stefan.wikstrom56@gmail.com

Sekreterare

Ernst Konecnik

070-746 66 46

ernst@konecnik.se

 

Ledamot

Henrik Löfgren

070-490 94 55

henrikyale@hotmail.com

Kassör

Jesper Lindquist

070-277 32 61

jesperlindquist55@gmail.com 

 

 

Ledamot    

Christina Grebell                      

070-333 97 04

christina.grebell@ownit.nu

  


_____________________________________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner

Webbmaster

Henrik Löfgren

070-490 94 55

henrikyale@hotmail.com

 

Aktivitetsansvarig

Christina Grebell

070-333 97 04

christina.grebell@ownit.nu

Utlåning av släpvagnar

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se

 

Medlemsregister

Jesper Lindquist

070-277 32 61

jesperlindquist55@gmail.com  

 

Utlåning av verktyg

Anders Widaeus

070-733 60 87

anders.widaeus@live.se  

   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Vill du veta mer om oss

FMK TrV, presentation av styrelse - Verksamhetsåret 2024

 

Adress: FMK Tre Vapen c/o Anders Widaeus, Hallongränd 33, 182 45 Enebyberg.