Rapport från genomförda aktiviteter 2024

Aktivitetsrapport HLR 2024-04-28

Rapport från genomförda aktiviteter 2023

Aktivitetsrapport Hösttur 2023-09-08--10

Aktivitetsrapport Vårtur 2023-05-27--28

Aktivitetsrapport Endagstur 2023-05-07

Aktivitetsrapport Utbildning i att förbereda och genomföra en mc-tur 2023-04-12

Rapport från genomförda aktiviteter 2022

Aktivitetsrapport Hösttur 2022-09-09--11

Aktivitetsrapport Sommartur Norge 2022-06-27--07-02

Aktivitetsrapport Heldagstur till Arsenalen 2022-06-18

Aktivitetsrapport Vårtur 2022-05-21--22

Aktivitetsrapport Endags-/rekryteringstur 2022-05-14  

Aktivitetsrapport Vårsalong 2022-05-04

Rapport från genomförda aktiviteter 2021

Aktivitetsrapport Hösttur 2021-09-17--19

Aktivitetsrapport Vårtur 2 2021-06-05

Aktivitetsrapport Vårtur 1 2021-05-22

Aktivitetsrapport Knix 2021-05-09

Aktivitetsrapport Rekryteringstur 2021-05-08 

Rapport från genomförda aktiviteter 2020

Aktivitetsrapport Hösttur 2020-09-06

Aktivitetsrapport Vårtur 2020-05-30

Aktivitetsrapport Rekryteringstur 2020-05-17

Aktivitetsrapport HLR 2020-01-12  

Rapport från genomförda aktiviteter 2019  

Aktivitetsrapport Höstmöte 2019-11-12  

Aktivitetsrapport Att synas 2019-11-07

Aktivitetsrapport Hösttur 2019-09-08

Aktivitetsrapport Vårtur 2019-05-26

Aktivitetsrapport Vårsalong 2019-05-09

Aktivitetsrapport Knix 2019-05-06

Aktivitetsrapport Rekryteringstur 2019-05-05

Rapport från tidigare genomförda aktiviteter

Aktivitetsrapport Hösttur 2018

Aktivitetsrapport Tunga Rallyt 2018

Aktivitetsrapport efter helgkörning 2018-08-19

Aktivitetsrapport Sommartur 2018

Aktivitetsrapport Vårsalong 2018

Rapport Hösttur 2017